Skip to main content

Columns

In verbinding met elkaar – voor kwaliteit van onderwijs!

| Myranda van der Leeden

Het mooie aan het werken in coalities bij het Kwaliteitsnetwerk Mbo is dat individuen uit verschillende mbo-scholen met elkaar leren, kennis bij elkaar brengen, tot nieuwe inzichten komen en deze delen. Dit in verbinding met elkaar. Als collega’s, alleen dan niet binnen één onderwijsinstellingen maar over verschillende onderwijsinstellingen heen. En dit alles om te komen tot een mooie kwaliteit van onderwijs!

Met de wind in de rug

| Mare Riemersma

Met de wind in de rug en de zon op ons gezicht sluiten we dit studiejaar af. Het was een jaar waarin we als netwerk grote stappen hebben gezet richting een sectorspecifiek kwaliteitsmodel. En het jaar waarin we voorbereidingen hebben getroffen voor de viering van ons 10 jarige bestaan.

De Fabriek

| Peter de Vries

“Ik ging naar de fabriek om te leren”. De zin danste door m’n hoofd terwijl ik naar Utrecht-Noord fietste. Daar hield de onderwijsinspectie een toogdag in De Fabrique, tot evenementenlocatie omgebouwd industrieel erfgoed. ‘Leren in de fabriek’ riep herinneringen op aan de eerste vakantiebaan - een kennismaking met de eentonige lopende band die voor leeftijdsgenoten uit het dorp het beroepsperspectief vormde.

Opzij, Opzij, Opzij …

| Henny Morshuis

Opzij, Opzij, Opzij … … maak plaats, maak plaats, maak plaats, wij hebben ongelofelijke haast……. Zo begint het lied van Herman van Veen. Ik moest eraan denken tijdens het uitvoeren van een proeftuin van het Project Referentiewaarden Kwaliteit mbo 2025. Het deed zich voor bij de start van Peerreviews en Kwaliteitstafels, zowel bij docententeams als bij managementteams. Men had hun drukke werkzaamheden moet afbreken en uitstellen om naar deze bijeenkomsten te komen. Dat bleek uit zowel verbale als non-verbale uitingen. Kortom: groepen die binnenkomen met niet direct een motivatie om er een leerzame en prettige sessie van te maken!

Kwaliteitsnetwerk MBO: Quo Vadis?

| Peter van Mulkom

Afgelopen week was minister Dijkgraaf bij ons (ROC Nijmegen) op bezoek. De minister ging in gesprek met studenten, medewerkers en instellingen over stagematching als onderdeel van het stagepact. Met zijn oprechte interesse in de achterliggende doelstelling van stagematching ontspon zich aan tafel en ook in de nazit het echte gesprek. Over wat werkt en wat niet werkt en wat de volgende stappen zijn. Zijn nieuwsgierigheid, gevoed met een filmpje voor onze hele gemeenschap als toegift, inspireerde en zette aan tot….!

Column Tijd nemen voor kwaliteit

| Mare Riemersma

Vorig jaar opende Peter het jaar met een scherpe en prachtige beschouwing op het versterken van de focus op meer adaptiviteit en responsiviteit. En daar hebben we als netwerk het afgelopen jaar hard aan gewerkt met oa start van de proeftuinen voor het Referentiewaardenmodel.

Kleine kwaliteit

| Jan Kweekel

Een tijd terug waren we in een restaurant in Deventer. Het zag er binnen gezellig uit en de bediening was leuk en deskundig. De gerechten waren heerlijk en werden geserveerd met goede uitleg. Ergens middenin kregen we een extra gerecht. Ook hier weer uitleg bij en het smaakte heerlijk. U begrijpt dat we een mooie avond hadden en iedereen vertelden over de uitstekende kwaliteit van dat restaurant.

Ongemak in de workshop: hoe pendelen we tussen brainstormen en borgen?

| Dr. Pieter Baay (Onderwijs124, praktijkinnovatie in het mbo)

Onze workshop op de Kwaliteitsconferentie heeft een vliegende start. 25 enthousiaste mbo-professionals gaan los in een creatieve brainstorm. Kunstenaar en onderzoeker Bart van Rosmalen start een cello-improvisatie en vraagt wat deelnemers observeren en wat dat ons leert over Kwaliteit & Kennisontwikkeling.

“Waar evolueren we naar toe Peter?”

| Peter van Mulkom

De titel van deze column kreeg ik, in mijn vakantie, via de app als luchtige vraag gesteld door een collega op het moment dat de Save the Date van onze jaarlijkse conferentie net verstuurd was. Dit jaar georganiseerd op 6 oktober in het Evoluon te Eindhoven.

Ontwikkelingsgerichte instellingsaudit is leerproces

| Ronald Stevens en José Hermanussen

Regels, procedures en verantwoording waren lang dominant in onderwijsorganisaties. Maar deze cultuur van control leidt niet zozeer tot gezamenlijke nieuwe inzichten en oplossingen. Hoe kan het wel? Voor het antwoord op deze vraag ontwikkelde Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo in 2017 een nieuwe auditvorm, gebaseerd op het Dialoogmodel. De kern van het model vormt een open gesprek. Een dialoog tussen ver¬schillende partijen op verschillende momenten. Hoe verhouden ambities, onderwijspraktijk en onderwijsvraagstukken zich tot elkaar? Welke stappen kunnen we zetten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren? Wat draagt bij aan eigenaarschap binnen onderwijsteams?

Way too much airplane to fly solo…

| Frank Bosboom en Peter Paul Kerpel

In het programma Lerend veranderen in het MBO gaat veel aandacht uit naar de rol van de deelnemers bij het organiseren van (interne en externe) samenwerking. Die (kwaliteit van) samenwerking blijkt veelal het cruciale punt in innovatie- en veranderopgaven rond kwaliteitsverbetering in het onderwijs.

In de proeftuinen plukken we straks een kleurrijk boeket

| Mare Riemersma

Op donderdag 7 april klonk het startschot voor de proeftuinen rondom het Referentiewaardenmodel. Na twee jaar samen ontwerpen en ontwikkelen is het nu zaak om het geheel uit te proberen in de praktijk. Het doel is dat de deelnemende scholen en teams een leerervaring opdoen. Daarnaast is de proefperiode ook bedoeld om het model werkbaar en werkzaam te maken.

Een kwaliteitszorgmodel voor en door het mbo kun je niet ontwikkelen zonder het primaire proces er vanaf de start bij te betrekken

| Bert Imminga

Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen: ik ben een kantoormens. Weliswaar heb ik in een grijs verleden ruim 10 jaar les gegeven op een meao-school, maar toch: vanuit mijn kantoortje mag ik me bemoeien met de kwaliteitszorg van ROC van Twente.

Inspirerend en vruchtbaar!

| Myranda van der Leeden

Het is inspirerend om met collega’s van verschillende disciplines van meerdere mbo-instellingen in een coalitie gemotiveerd met elkaar aan de slag te zijn met een voor jou waardevol thema. En het werk wat je met elkaar verricht is ook nog eens vruchtbaar. Het levert wat op! Kijk naar dit videofragment waar het enthousiasme vanaf spat!!

Hardnekkige paradigma’s

| Peter van Mulkom

Achterom kijkend om er van te leren. Dat doe ik graag in deze periode. Heerlijke twee weken zijn het eigenlijk. Veel vrij en wat werken met de blik vooruit. Dat gaat me gemakkelijk af met een bijna lege agenda…. Met een aantal onderwijsbestuurders sprak in ik in de eerste week van het nieuwe jaar af voor een themawandeling.

Meedoen aan een coalitie is een verrijking voor jezelf en voor het onderwijs in Nederland!

| Jeroen van der Weijde

Jeroen van der Weijde, ambassadeur, heeft het afgelopen jaar een actieve bijdrage geleverd in de coalitie Data. In een vlog vertelt hij over zijn ervaringen binnen het netwerk.

“Zeilen is anticiperen op wat er komen gaat”

| Marloes de Vries

Met ruime wind in de zeilen stoven we de golf van Kalamata binnen na een prachtige zeiltocht deze zomer vanuit de Ionische zee, het westen van Griekenland. Met varen gebeuren er altijd onverwachtse dingen zoals het moment waarop ik opeens midden op zee een bons hoorde gevolgd door een ploppend geluid van iets wat met opwaartse druk boven water komt! Verontwaardigd keek een zeeschildpad mij aan en zwom met 1 poot/zwemvlies omhoog verder.

Instellingsdialoog: Een cadeautje!

| Ronald Stevens

Een instellingsdialoog verkent de weg naar verbetering van het onderwijs via verschillende perspectieven, faciliteert het gesprek over een vraagstuk. In feite is het een vorm van peer review, waarbij collega’s uit het mbo-veld bij een andere

Een fris nieuw geluid vanuit het netwerk

| Karina Visscher

Karina Visscher, bestuurslid van het Kwaliteitsnetwerk mbo, heeft de activiteiten rondom de instellingsdialogen in haar portefeuille. In de onderstaande vlog verteld ze over haar ervaringen binnen het netwerk.

Een nieuwe lente, een nieuw model

| Mare Riemersma

‘Een belangrijk moment in de doorontwikkeling van de kwaliteitsborging van de sector’, onderstreepte dagvoorzitter en voorzitter van het college van bestuur van Noorderpoort Wim van de Pol, direct in de eerste woorden van deze conferen

Teams aan zet met data

| Paulo Moekotte

Scholen worden hoe langer hoe meer verantwoordelijk geacht voor de eigen onderwijskwaliteit. Het zijn vooral docenten die volgens de onderwijsinspectie het verschil maken als het gaat om de prestaties van studenten: zij hebben zicht op prestaties en voortgang en zij meten en analyseren om hun lessen te verbeteren (Inspectie van het Onderwijs, 2017). En die docent is nooit klaar met leren en innoveren. Dat is het afgelopen jaar wel duidelijk geworden door de impact van de coronacrisis.