Skip to main content

Bestuur

Het bestuur van het Kwaliteitsnetwerk mbo bestaat uit onderstaande personen.

De bestuursleden zijn tevens bestuurder van een deelnemende MBO-instelling. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De verschillende portefeuilles zijn verdeeld onder de bestuurders belegd. De bestuurders hebben een zittingstermijn van 3 jaar, die één maal verlengd kan worden. Voor de stichting wordt een rooster van aftreden opgesteld. Dit rooster bevat het schema met de data waarop bestuursleden zijn benoemd, (mogelijk) worden herbenoemd of aftreden. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en heeft binnen de stichting alle taken en bevoegdheden die niet door wet of de statuten bij anderen zijn neergelegd.

Cyrille van Bragt

Lid College van bestuur bij Yuverta
Portefeuilles: kennisdeling en professionalisering

Paul Oomens

Voorzitter Raad van Bestuur bij HMC
Portefeuilles: Strategie & organisatie en werkagenda

Mare Riemersma

Lid College van bestuur Drenthe College
Voorzitter bestuur KNW
Portefeuilles: strategie & organisatie en referentiewaarden

Saskia Schenning

Lid College van bestuur bij mboRijnland
Portefeuilles: instellingsdialogen en kennisdeling coalities en ambassadeurs

Karina Visscher

Lid College van bestuur bij Rijn IJssel
Portefeuille: referentiewaarden

Marloes de Vries

Voorzitter College van Bestuur ROC Zadkine
Portefeuille: bedrijfsvoering

Peter de Vries

Lid College van Bestuur bij Grafisch lyceum Utrecht
Bestuurslid KNW