Skip to main content

We worden volwassen

We staan aan de drempel van volwassenheid. In 2020 vierde het middelbaar beroepsonderwijs zijn 25-jarig bestaan, een prachtig moment om terug te kijken op de afgelopen 25 jaar waarin de sector zich gestaag ontwikkelde en vorm kreeg. Met volwassenheid komt ambitie en zelfstandigheid. Daarom werd in 2020 een visie op kwaliteit gelanceerd die de ambitie van het mbo omarmt. Deze visie geeft weer waar we staan en waar we in 2025 willen staan. Een grote ambitie werd uitgesproken waarin we werken van de basis op orde naar zelfregulering in de sector. Een opdracht die we onszelf geven maar in hechte samenwerking met andere partijen.

Om deze ambitie waar te maken ging het kwaliteitsnetwerk samen met de sector aan de slag met het referentiewaardenmodel, een model dat de zelfstandigheid van het mbo weerspiegelt. Nu, in 2023, zien we de eerste resultaten van het werken met dit model en deze zijn veelbelovend. Op 3 november had ik het genoegen om het ROC van Twente te bezoeken en deel te nemen aan een van de proeftuinen georganiseerd door het kwaliteitsnetwerk. Samen met de inspectie, het ministerie en het kwaliteitsnetwerk hebben we een inspirerende sessie gehad met mooie gesprekken en interessante uitkomsten. Deze werkwijze sluit ook mooi aan bij de lerende aanpak zoals we die ook in de Werkagenda mbo hebben staan.

Terwijl 2025 langzaam nadert, zie ik ook de uitdagingen waar we voor staan. We streven naar een gedeeld beeld van kwaliteit en kwaliteitsborging op basis van het referentiewaardenmodel, maar dit vereist nog veel werk. De MBO Raad, het Kwaliteitsnetwerk en de scholen werken gezamenlijk naar november 2024 toe, waar onze inzet voor kwaliteit wordt bepaald. We gaan dit met vertrouwen tegemoet, wetende dat we in de afgelopen 28 jaar hebben laten zien dat we het kunnen!

Erwin Pierik
manager strategie & Onderwijs/ Bedrijfstakgroepen
MBO Raad