Skip to main content

“Waar evolueren we naar toe Peter?”

De titel van deze column kreeg ik, in mijn vakantie, via de app als luchtige vraag gesteld door een collega op het moment dat de Save the Date van onze jaarlijkse conferentie net verstuurd was. Dit jaar georganiseerd op 6 oktober in het Evoluon te Eindhoven. Ik was kennelijk niet scherp, legde geen link met de aankondiging en wilde liefst iets antwoorden in de trant van “ga lekker vakantie vieren, weet ik veel, nu ff niet”. Ik heb natuurlijk iets correcter geantwoord. Hoe dan ook: ik kwam langzaam uit mijn zomerslaap en ging vanuit de bezinning de bezieling vinden voor het nieuwe schooljaar. De opening van ons nieuwe schooljaar stond immers ook voor de deur….

Wat is nou die gemene deler:”waar we naar toe evolueren”? Of andersom redenerend kijkend naar de agenda van het Kwaliteitsnetwerk. Welke beweging ondersteunen we dan in het MBO? Feitelijk gaat het dan om de transitie van een school naar een maatschappelijk relevante speler. Een speler die zich beweegt richting het hart van de arbeidsmarkt van de regio. Een speler die zijn verantwoordelijkheid neemt voor de ontwikkeling van de student én de regio. Een speler die niet meer alleen het monopolie heeft als het gaat om opleiden (wordt sowieso lastiger in de huidige arbeidsmarkt). Dat doen we immers steeds meer met anderen, niet meer alleen voor jongeren, van standaard naar op maat, wetend dat de inhoud versneld up-to-date moet blijven.

Het monopolie op het zorgen voor en borgen van de kwaliteit in dit krachtenveld behouden we wel.

En dan is het goed om te zien dat er een goede match is tussen “waar we naar toe evolueren” en de inhoud van het Kwaliteitsnetwerk. Of het nu gaat om de conferentie, de ontwikkeling van onze gezamenlijke referentiewaarden, de bestuurstafels, de instellingsdialoog, ambassadeursbijeenkomsten of onze coalities. Een greep uit een aantal prachtige en relevante thema’s van het komende schooljaar:

  • Wat kunnen we leren uit de proeftuinen van de referentiewaarden om vat te krijgen op onze kwaliteit in een dynamische omgeving?
  • Hoe stimuleren we kennisdeling en kennisontwikkeling binnen de instelling én samen met regio/werkveld?
  • Hoe ontstaat een cultuur van experimenteren, voortdurend leren en acties ondernemen? En hoe verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs door gebruik te maken van kennis uit onderzoek?
  • Hoe zetten we nieuwe inzichten rondom de werking van het dialoogmodel in bij de instellingsaudit op weg naar verdere professionalisering van de aangesloten instellingen?
  • Hoe lukt het ons mogelijke toekomsten voor te stellen en daarbij bestaande denkramen en aannames durven los te laten?
  • Hoe kunnen we in een veranderende tijd de cultuur zo aanpassen dat het een middel wordt om een nieuwe structuur te omarmen?
  • Hoe kunnen we evolueren met de coalities van het Kwaliteitsnetwerk als dé plek voor samenwerken en kennisdeling voor de versterking van de kwaliteitscultuur van aangesloten instellingen en het stimuleren van het lerend vermogen?

Met deze blik vooruit en in het vertrouwen dat we in onze sector vanuit kracht steeds meer samen de regie pakken op ONZE kwaliteit, wens ik jullie allen een inspirerend nieuw schooljaar en zie jullie graag tegemoet op onze conferentie.

 

Peter van Mulkom

Voorzitter Kwaliteitsnetwerk MBO