Skip to main content

In verbinding met elkaar – voor kwaliteit van onderwijs!

In verbinding met elkaar – voor kwaliteit van onderwijs!

Het mooie aan het werken in coalities bij het Kwaliteitsnetwerk mbo is dat individuen uit verschillende mbo-scholen met elkaar leren, kennis bij elkaar brengen, tot nieuwe inzichten komen en deze delen. Dit in verbinding met elkaar. Als collega’s, alleen dan niet binnen één onderwijsinstellingen maar over verschillende onderwijsinstellingen heen. En dit alles om te komen tot een mooie kwaliteit van onderwijs!

Onze omgeving verandert en het onderwijs innoveert. Binnen de coalitie onderwijsinnovatie is nagedacht over de vraag ‘Hoe kunnen wij vanuit onze rol als kwaliteits(zorg)medewerker de kwaliteit van het proces van de onderwijsinnovaties borgen en versterken?’ Casuïstiekenzijn met elkaar gedeeld, waaruit kwaliteitsaspecten van onderwijsinnovatie zijn gedestilleerd. De opbrengst is gebundeld in een koffietafelboek met de veelzeggende titel:Onderwijsinnovatie en kwaliteit: vriend of vijand?’

De coalitie Teams aan zet heeft nagedacht over wat nodig is om Teams meer aan zet te krijgen als het gaat om eigenaarschap voor onderwijskwaliteit. In samenwerking met NCP EQUAVET heeft dit geleid tot een ontwikkeltraject voor ‘iedereen die (bege)leider of aanjager van onderwijskwaliteit is. Gezien de positieve ervaring komt er een vervolg. Een mooi doorontwikkeld programma hiervoor wordt verspreid met de conferentie op 5 oktober a.s. Daarnaast was er behoefte aan intervisie over dit thema. Er heeft een pilot gedraaid onderleiding van Onderwijs 124 met inspirerende werkvormen. De opbrengst hiervan wordt momenteel gebundeld. Ook dit zal een vervolg krijgen. Daarnaast is aandacht besteed aan de website Wegwijs in Kwaliteit.

Tenslotte heeft de coalitie data nagedacht over hoe we teams kunnen helpen met behulp van data meer zicht te krijgen op mogelijke oorzaken van uitval en uitval voorkomen? Door de coalitie is literatuur onderzocht over uitval, verzuim en motivatie waarvan de belangrijkste bevindingen op papier zijn gezet en is daarnaast een gesprekshulpmiddel ontwikkeld. Dit met de naam ‘Grip op uitval’. Het gesprekshulpmiddel bestaat uit kaarten met een vraag erop. Op de achterkant van deze kaarten staan suggesties. Daarnaast wordt een hulpmiddel om te prioriteren aangereikt. Hierbij zou ik zeggen: ervaar het door toe te passen!

Smaakt dit alles naar meer? Volg dan de ontwikkelingen van de nieuwe coalities…

Myranda van der Leeden, bureaulid Kwaliteitsnetwerk mbo