Skip to main content

Column Tijd nemen voor kwaliteit

Vorig jaar opende Peter het jaar met een scherpe en prachtige beschouwing op het versterken van de focus op meer adaptiviteit en responsiviteit. En daar hebben we als netwerk het afgelopen jaar hard aan gewerkt met oa start van de proeftuinen voor het Referentiewaardenmodel.

Dit jaar mag ik het stokje van Peter overnemen voor de column maar ook als voorzitter van ons netwerk. Peter heeft de afgelopen jaren het netwerk een hele sterke basis meegeven dat klaar is voor de toekomst. Daar zijn we hem zeer erkentelijk voor, waar we als netwerk in het nieuwe jaar nog bij stil zullen staan. 

Stil staan. Dit jaar zou ik willen openen met een stukje reflectie: ‘Tijd nemen voor kwaliteit’. Scherp kijken naar hoe het ging en hoe het voelde, als netwerk, als instelling, als team, als bestuurder, als persoon, als mens. In de vakantie hebben we letterlijk Chronos tijd om terug en vooruit te kijken. Uren met een lege (werk)agenda. Maar nemen we ook voldoende Kairos tijd met aandacht, rust en concentratie?

Zelf had ik dit jaar die tijd ook echt nodig. Veel heb ik gewandeld, met vrienden, familie en alleen. Langs het water, door de weilanden, door de mooie stad Groningen en als slotstuk heerlijk over het strand van Schiermonnikoog. En dan vallen de losse puzzelstukjes langzaam in elkaar. Gebeurtenissen om trots op te zijn, ervaringen om kritisch naar te kijken en situaties om van te leren. Ik heb me voorgenomen dagelijks zo’n reflectiemoment in te lassen. En eens op te schrijven wat me bij bleef van deze dag.

Als we zicht willen houden op alles wat in de wereld om ons heen gebeurt, als we de verbinding met onze regio willen versterken en als we willen luisteren naar het verhaal van onze studenten, dan vraagt dat er werkelijk zijn en tijd nemen voor die verdieping.

Kwaliteit vraagt tijd. Tijd voor de paradigmashift waarin we toewerken naar referentiewaarden met meer vertrouwen, dialoog en het afleggen van rekenschap. Tijd om niet toe te werken naar af en toe een eenmalig foto-moment voor verantwoording maar juist tijd om met het team en met de studenten een doorlopende film te maken waarin we leren en ontwikkelen.

Ik kijk uit naar de vele mooie films die onze sector dagelijks maakt, want onze studenten maken het verschil en aan ons de taak om daar optimaal aan bij te dragen. Deze sector verdient een eigenstandige visie op kwaliteit, met tijd!

Mare Riemersma
Voorzitter Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo