Skip to main content

Inspirerend en vruchtbaar!

De weg naar deze opbrengst is boeiend. Het is geen lineair proces waarbij je van begin tot eind precies de deelstappen weet en doet, maar een kronkelpad wat uiteindelijk wel tot iets waardevols leidt.

Het kwaliteitsnetwerk is twee jaar geleden gestart met een mooi nieuw fenomeen: coalities! De leden van de coalities (bestaande uit allerlei medewerkers uit het mbo) werken, in een afgebakende periode, met elkaar aan een urgent kwaliteitsthema. Dit heeft inspirerende opbrengsten opgeleverd. Denk aan www.wegwijsinkwaliteit.nl, een digitale kennisbank waarin via een handige zoekfunctie allerlei instrumenten kunnen worden gevonden die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van onderwijsteams. Of de handleiding Efficiënt datagebruik, een handreiking voor het duiden van data door onderwijsteams. Ook een checklist online onderwijs waarin een aantal voorwaarden zijn te vinden waaraan online lessen dienen te voldoen, geredeneerd vanuit de student.

Inmiddels zijn drie nieuwe coalities gestart. Dit met thema’s geagendeerd en geprioriteerd door de mbo-instellingen zelf. Deze coalities zullen voor de conferentie in oktober weer komen met een mooie opbrengst.

Er vindt een verdiepingsslag plaats op het thema ‘Teams aan zet’. Hierbij gaat het om de implementatie van het gedachtengoed over kwaliteitscultuur. Juist dit implementatieproces vormt momenteel een uitdaging. De voorgenomen opbrengst is een praatplaat. Daarnaast wordt waar nuttig www.wegwijsinkwaliteit.nl aangevuld.

Tevens vindt een verdiepingsslag plaats op het thema ‘Data’. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden om data samen te voegen. Dit om tot verdere duiding van de betekenis van de data te komen en waar mogelijk tot prognoses te komen. Er wordt aansluiting gezocht bij landelijke initiatieven die reeds plaatsvinden. Als opbrengst wordt onder meer gedacht aan een handreiking of visual om data in onderwijsteams te bespreken.

Ook is een coalitie gestart met het thema ‘Onderwijsinnovatie’. Deze coalitie onderzoekt welke kwaliteitsaspecten er zijn bij onderwijsinnovatieprocessen. Daarnaast welke rol een ‘kwaliteits’-adviseur hierin kan vervullen en wat de randvoorwaarden zijn bij het uitoefenen van die rol.

Tenslotte is er de coalitie ‘Referentiewaarden’. Omdat het project referentiewaarden meerdere jaren omvat, is dit een coalitie van langere duur. Meer informatie over dit project is hier te vinden.

Als mbo-school nog niet betrokken bij een of meerdere van deze coalities en wel interesse? Grijp dan alsnog de kans van een dergelijke waardevolle samenwerking en neem contact op.