Skip to main content

Raad van Aangeslotenen

De Raad van Aangeslotenen bestaat uit bestuurders van de aangesloten instellingen.

De Raad van Aangeslotenen heeft tot taak het bestuur van de stichting gevraagd en ongevraagd te adviseren ter zake onderwerpen die betrekking hebben op de verwezenlijking van de doelen van de stichting. De Raad van Aangeslotenen wordt in ieder geval door het bestuur van de stichting geraadpleegd over:

  • de conceptbegroting van de stichting;
  • eventuele meerjarenbeleidsplannen;
  • de jaarrekening van de stichting;
  • het vaststellen van de¬†systematiek van onderzoeken met behulp van ontwikkelde instrumenten;
  • het vaststellen en/of wijzigen van de wijze van publiceren van de resultaten.

De Raad van Aangeslotenen vergadert ten minste eenmaal per jaar en deze vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Tijdens deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over de gang van zaken binnen de stichting en de verwezenlijking van de doelen van de stichting. Klik hier om het reglement van de Raad van Aangeslotenen te openen.