Skip to main content

Instellingsdialoog

Het uitvoeren van instellingsdialogen bij de aangesloten instellingen is een van de pijlers van het Kwaliteitsnetwerk mbo.

Door de waarderende vorm van onderzoeken ervaren de instellingen deze instellingsdialoog als waardevol en geeft het hen inzicht in de ontwikkelingsfase waarin ze zitten en welke stappen hen verder kunnen helpen om het niveau van kwaliteitsborging te verhogen. Door middel van het lidmaatschap committeert de aangesloten instelling zich aan het deelnemen van een instellingsdialoog eenmaal per drie jaar op basis van een door het netwerk ontwikkeld onderzoeksinstrument.

Aangeslotenen committeren zich aan deelname aan een instellingsdialoog eenmaal per drie jaar. De kern van het Dialoogmodel vormt een open gesprek, een interventie als zodanig waarbij verschillende partijen samen tot nieuwe inzichten komen, nieuwe perspectieven ontdekken en oplossingen genereren.

De samenvattingen van de rapportages zijn hier te vinden.