Skip to main content

Instellingsdialoog

Het uitvoeren van instellingsdialogen bij de aangesloten instellingen is een van de pijlers van het Kwaliteitsnetwerk mbo.

Referentiewaarden

Op weg naar een nieuwe system van Referentiewaarden met het Referentiewaardenmodel.

Coalities en Ambassadeurs

Werken vanuit de gedachte van ‘Waarderen en leren’.