Skip to main content

Kwaliteitsnetwerk MBO: Quo Vadis?

Afgelopen week was minister Dijkgraaf bij ons (ROC Nijmegen) op bezoek. De minister ging in gesprek met studenten, medewerkers en instellingen over stagematching als onderdeel van het stagepact. Met zijn oprechte interesse in de achterliggende doelstelling van stagematching ontspon zich aan tafel en ook in de nazit het echte gesprek. Over wat werkt en wat niet werkt en wat de volgende stappen zijn.  Zijn nieuwsgierigheid, gevoed met een filmpje voor onze hele gemeenschap als toegift, inspireerde en zette aan tot….!

De MBO-sector staat er goed op. We mogen trots zijn. En met de toenemende maatschappelijke erkenning van vakmanschap zitten we in de juiste flow. Ik ben ervan overtuigd dat het Kwaliteitsnetwerk in de kleine 10 jaar dat het bestaat een enorme bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de sector. Het netwerk vormen we samen. Dus we hebben het zelf gedaan. Via bestuurstafels, peerreviews, instellingsdialogen, coalities, docententafels en conferenties hebben we ons gezamenlijk gebogen over thema’s die ons verbinden en bezighouden. Ontwikkelingsgericht en dialooggestuurd. Handelend vanuit nieuwsgierigheid, oprechtheid en de bedoeling. Veelal ook met hele concrete opbrengsten. Ook in de vorm van publicaties. Op instellingsniveau, teamniveau en docentniveau.  Wat kan beter vanuit de ambitie die je nastreeft? Hoe kunnen we daarbij van elkaar leren.

Natuurlijk zit er een formele kant aan het kwaliteitsdenken. We hebben ons te verantwoorden over de inzet van onze publieke middelen. In dit systeem kennen we allerlei rollen voor de onderwijsinspectie, het ministerie, de MBO-raad en de individuele instelling. Elke formele rol die je als netwerk pakt in dit systeem is mogelijk contraproductief voor de opgave waarvoor het staat. Meer zelfregulering biedt bijvoorbeeld kansen voor de ontwikkeling voor onze nieuwe sectorale referentiewaarden. Laten we als Kwaliteitsnetwerk ons buigen over wat de beste standaarden zijn. Een rol als expert en hoeder van de systematiek komt in de toekomst de kwaliteit van de sector ten goede. Een rol als formele beoordelaar als voorportaal van de inspectie zou de ontwikkeling juist afremmen. Ik gun het Netwerk (als eigenstandige entiteit) en daarmee dus ook de sector en elke individuele instelling het vrije explorerende denkproces. De werkagenda biedt daartoe volop gelegenheid. Bundel je krachten om samen de kwaliteitsissues die de werkagenda ons biedt samen ontwikkelingsgericht ter hand te nemen. Dat is en blijft een unieke propositie. Ik denk aan kansengelijkheid, modularisering, het opleiden van volwassen, regionale afstemming, wereldburgerschap enz. Genoeg te ontdekken en te verbeteren samen. Met een inspirerende minister en het vertrouwen in ons kunnen, zou ik zeggen:  Kwaliteitsnetwerk, ga zo door!

Peter van Mulkom
Voorzitter College van Bestuur
ROC Nijmegen