Skip to main content

Validatiecommissie

De kerntaak van de validatiecommissie is het (extern laten) evalueren en valideren van de auditsystematiek en de kwaliteit van de auditrapportages. Voor de beoordeling zal de validatiecommissie gebruik maken van een aantal validatievragen die door middel van een grondige evaluatie van de auditsystematiek en de auditrapportages door de commissie beantwoord worden. De rapportage van de validatiecommissie is openbaar en wordt gepubliceerd op de website, tezamen met een reactie van het bestuur.

De validatiecommissie bestaat uit vijf leden van de RvA en een extern lid. Voor de leden uit de RvA is dit een onbezoldigde functie. De commissie bepaalt haar eigen werkwijze binnen de kaders van het Kwaliteitsnetwerk mbo en zij functioneert onafhankelijk en objectief. De thematische analyse van de rapportages valt buiten scope van de validatiecommissie en wordt belegd bij een nieuw te vormen coalitie.

Jaarverslag 2022

Bert Schroën
voorzitter Validatiecommissie

Directeur/eigenaar bij Alcuinus Consulting

Ingrid Tuinenburg
lid Validatiecommissie

Da Vinci College

Rien Komen
lid Validatiecommissie

Aeres mbo

Petra van Lange
lid Validatiecommissie

STC-Group

Kathy Rogmans
lid Validatiecommissie

Onderwijsgroep Tilburg

Esther van den Berg – Verkade
Secretaris Validatiecommissie

Aventus