Skip to main content

Organisatie

Het Bestuur van het Kwaliteitsnetwerk mbo wordt gevormd door personen die ook bestuurder zijn van een van de aangesloten mbo-instellingen. Het bestuur legt de begroting en de geplande activiteiten jaarlijks aan de Raad van Aangeslotenen voor. De ondersteuning van het bestuur vindt plaats door een bureau van het netwerk. Een onafhankelijke Validatiecommissie evalueert en valideert de systematiek en de kwaliteit van de rapportages. Het netwerk werkt met coalities samengesteld uit leden van de aangesloten instellingen. De coalities werken aan urgente thema’s welke bijdragen aan de versterking van de kwaliteitscultuur van aangesloten instellingen.

Verder stimuleert het werken in coalities het lerend vermogen van de instellingen. De deelnemers aan de coalities kunnen vanuit alle onderdelen en lagen van de mbo-instellingen komen.  Daarnaast is er een netwerk van ambassadeurs uit aangesloten instellingen die als verbinders en verkenners optreden voor het netwerk en de eigen instelling.