Skip to main content

Nieuws

Bestuurstafels 29 en 30 juni

Op woensdag 29 en donderdag 30 juni staan er 2 bestuurstafels gepland. We gaan online tussen 11.00 en 13.00 met elkaar in gesprek aan de hand van een inspirerende casus.

Noteert u de datum van 6 oktober 2022 alvast in de agenda!

Terugkijkend op een zeer geslaagde conferentie in het Openluchtmuseum te Arnhem is het netwerk al volop bezig met de voorbereiding voor de volgende editie. Een dag vol inspiratie en ontmoeting staat op het programma. U wordt getrakteerd op een proeverij van boeiende sprekers en workshops.

Masterclass Pedagogische professionaliteit

Er zijn nog een aantal plaatsen voor de masterclass van 25 mei 2022. In deze masterclass onderzoeken we de pedagogische drijfveren van mbo docenten. Deze masterclass is onderdeel van de leergang Lerend veranderen en is bedoeld voor directeuren en opleidingsmanagers.

Succesvolle start voor de proeftuinen

Op donderdag 7 april heeft het (online) startschot geklonken voor de proeftuinperiode van het referentiewaardentraject. Na een toelichting op de opdracht en het model door Mare Riemersma (portefeuillehouder referentiewaarden van het bestuur van het netwerk) heeft Henny Morshuis (projectleider referentiewaarden) een beeld geschetst van wat men kan verwachten bij deelname aan een proeftuin.

Werk je mee aan de evaluatie Burgerschapsonderwijs?

Het Kennispunt MBO Burgerschap heeft een gratis digitale tool ontwikkeld waarmee docenten hun burgerschapsonderwijs kunnen evalueren. Het gaat om de Zelfevaluatie Burgerschap, een digitale vragenlijst voor docenten, studenten en beleidsmedewerkers.

Ambassadeursbijeenkomst

Op donderdag 21 april staat van 10 tot 12 uur een online ambassadeursbijeenkomst gepland voor ambassadeurs en coalitieleden.

5 kwesties rondom het Referentiewaardenmodel

Vanaf 2025 kan elke mbo-instelling met een zelfreguleringsmodel intern en extern laten zien dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is. Tenminste: daar werken we als sector naar toe. De minister heeft ons hiervoor de ruimte gegeven. We onderzoeken de komende jaren op welke manier we continu de kwaliteit van leerroutes kunnen waarmaken en bewaken.

Leergang Lerend veranderen voor directeuren

De in samenwerking met Sioo ontwikkelde leergang "Lerend veranderen: werken aan kwaliteit in het mbo" gaat weer van start! In het najaar van 2022 start een volgende editie van de leergang voor directeuren en opleidingsmanagers. Het programma Lerend veranderen ondersteunt directeuren en managers in mbo-instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeter acties om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Leergang Lerend veranderen voor bestuurders in het mbo

In oktober van dit jaar start een nieuwe groep met de leergang "Lerend veranderen - werken aan kwaliteit in het mbo" voor bestuurders in het mbo. Het samen met Sioo ontwikkelde programma Lerend veranderen ondersteunt bestuurders in mbo instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties, maar ook om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Handreiking om data beter te leren gebruiken

De MBO krant publiceerde in februari het artikel handreiking en Infographic om data beter te leren gebruiken. De coalitie Datagebruik heeft vorig jaar de Handreiking efficiënt data gebruik ontwikkeld. Lees hier het interview met Paulo Moekotte en Jeroen van der Weijde.

Proeftuinen Referentiewaarden

We werken als sector toe naar een goed fundament voor de kwaliteitsborging in het mbo. Hiertoe is het Referentiewaardenmodel ontwikkeld. Het model is inmiddels geladen met standaarden. Een volgende fase is aangebroken: we gaan aan de slag met het Referentiewaardenmodel.

masterclass 23 maart 2022

Er zijn nog online plaatsen voor de masterclass op 23 maart 2022. Het onderwerp is eigentijds leren en gaat over onderwijskundig strategisch leiderschap in relatie tot eigentijds leren met hybride leren als voorbeeld. Deze masterclass is onderdeel van de leergang Lerend veranderen en is bedoeld voor directeuren en opleidingsmanagers in het MBO.

Training Dialoogmodel op 29 september 2022

Dit jaar worden er twee trainingen dialoogmodel georganiseerd. Deze scholing is bedoeld voor (nieuwe) bestuurders en beleidsmedewerkers die nog geen scholing in het dialoogmodel hebben gehad. Deze scholing zal, indien de voorgeschreven richtlijnen het toestaan, live plaatsvinden op 14 april 2022 en 29 september 2022 van 9.00 – 17.00 uur, KAS Woerden, De Bleek 13 te Woerden.

Masterclass Lerend Veranderen

Op 19 januari 2022 van 14.00 - 17.00 uur organiseert SIOO de Masterclass Lerend Veranderen. Deze masterclass is onderdeel van het programma van de leergang Lerend Veranderen voor bestuurders. Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor bestuurders die niet deelnemen aan het programma.U kunt deze masterclass ook online bijwonen.

Wegwijs in kwaliteit

De coalitie Teams aan Zet werkt hard aan de ontwikkeling van een digitale kennisbank voor onderwijsteams. Het ontwerp van de website www.wegwijsinkwaliteit.nl is gedeeld tijdens de themabijeenkomst voor ambassadeurs en coalitieleden op 30 juni. Op deze vindplaats worden diverse instrumenten verzameld die van nut kunnen zijn voor onderwijsteams. Zo kan er via het gebruik van zoekcriteria straks gezocht worden naar bijvoorbeeld teamscan instrumenten of peer review systemantiek.

Save the date: Noteert u de datum van 14 oktober alvast in de agenda!

Noteert u de datum van 14 oktober alvast in de agenda! Na het ontbreken van een landelijke conferentie vorig jaar, hopen we in 2021 de trendbreuk te stoppen. Het Kwaliteitsnetwerk mbo organiseert op 14 oktober 2021 haar jaarlijkse conferentie.