Skip to main content

Nieuws

In vogelvlucht langs de coalities Team aan Zet en Data

Binnen het Kwaliteitsnetwerk mbo zijn enkele coalities actief. Dit zijn thematische werkgroepen waarin zoveel als mogelijk multidisciplinair wordt samengewerkt aan gemeenschappelijke urgente thema’s. Binnenkort presenteren deze coalities hun opbrengsten; dat kan een handreiking, toolbox of professionele leeromgeving zijn, maar ook bijvoorbeeld een expertmeeting of werkexperiment. Zolang het maar iets is wat de scholen die samen het Kwaliteitsnetwerk mbo vormen praktisch kunnen inzetten. Wat is begin januari de stand van zaken bij de coalitie Teams aan Zet en de Coalitie Data?

(Na)Scholing Dialoogmodel

Sinds september 2017 werkt het Kwaliteitsnetwerk mbo met het Dialoogmodel. Het is een doorontwikkeling van de instellingsaudit waarbij we de dialoog hebben geïntroduceerd naar een geheel nieuwe manier van kijken naar instelling en nieuwe perspectieven, die in samenhang de kwaliteit van het onderwijs beïnvloeden.

Intervisiebijeenkomsten Teams aan Zet

We delen allemaal de visie dat de borging van onderwijskwaliteit zo diep mogelijk in de organisatie moet liggen. Onderwijsteams spelen hierbij een cruciale rol. Maar hoe krijg je dit voor elkaar, dat teams eigenaarschap tonen? De coalitie Teams aan Zet organiseert i.s.m. Onderwijs 124 een aantal intervisiebijeenkomsten rondom vraagstukken die spelen in de eigen werkpraktijk ten aanzien van het thema ‘Eigenaarschap voor kwaliteit in teams’

Terugblik ambassadeursbijeenkomst

Op 15 december is er door ambassadeurs van het netwerk op inspirerende wijze gewerkt aan de vraagarticulaties van urgente thema’s voor de nieuw te vormen coalities. Dit mede onder begeleiding van Bart Kleine Deters (ECBO).

Leergang lerend veranderen voor directeuren en opleidingsmanagers

Dit programma is bestemd voor directeuren en opleidingsmanagers die werkzaam zijn in het mbo en een rol (willen) vervullen bij innovatie en kwaliteitsverbetering binnen de organisatie. Het programma wordt aangeboden in een leergang voor directeuren en opleidingsmanagers en andere leidinggevenden in het mbo.

Op verkenning naar een mbo-invalshoek op kennisontwikkeling

Tijdens de RvA van 22 november jl. heeft er een waardevol gesprek plaatsgevonden waarbij kennisdeling en kennisontwikkeling centraal stond. Dit gesprek werd geleid door Pieter Baay. Eerdere bijeenkomsten over dit thema hebben een inspirerende publicatie opgeleverd.

Overdracht Voorzitterschap Kwaliteitsnetwerk en overige Bestuurswisselingen

Tijdens de RvA van 22 november jl. is aangekondigd dat er per 1 januari 2023 een aantal bestuurswisselingen plaatsvinden.

Masterclass Bouwen aan allianties en ecosystemen

Op 11 januari 2023 van 14.00 uur - 17.00 uur organiseert Sioo een masterclass over bouwen aan allianties en ecosystemen. Gastdocent prof Ard-Pieter de Man neemt ons mee in wat we weten over wat werkt in het bouwen aan allianties en ecosystemen. Hoe ontstaan allianties en ecosystemen, wat weten we over succes- en faalfactoren? Hoe kies je met wie je je verbindt en met wie ook niet? Welke rol kun je hierin nemen als bestuurder, welke vaardigheid is daarvoor nodig en hoe stuur je, als dat al kan?

Ambassadeursbijeenkomst

Het kwaliteitsnetwerk mbo organiseert op 15 december 2022 van 9.30-12.30 uur een extra ambassadeursbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gaan we verder met elkaar in gesprek over urgente thema’s die vanuit de onderwijspraktijk zijn benoemd en vervolgens gaan we aan de slag met de vraagarticulatie.

Onderwijskwaliteit evolueert, omdat de mens zich steeds aanpast

6 oktober 2022, Eindhoven –Wetenschapsmuseum Evoluon is een mooie locatie om de toekomst van het beroepsonderwijs onder de loep te nemen. Het Kwaliteitsnetwerk mbo – de stichting die het kwaliteitsbewustzijn en -handelen van de aangesloten mbo-instellingen bevordert – laat op haar jaarcongres de fantasie echter niet op hol slaan en houdt zich verre van science fiction-beelden. Een verslag.

Het bestuur van het kwaliteitsnetwerk mbo zoekt versterking

Het bestuur is met ingang van 1 januari 2023 op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

Training Dialoogmodel op 26 januari 2023

Deze scholing is bedoeld voor (nieuwe) bestuurders en beleidsmedewerkers die nog geen scholing in het dialoogmodel hebben gehad. Deze scholing zal, indien de voorgeschreven richtlijnen het toestaan, live plaatsvinden op 26 januari 2023 van 9.00 – 17.00 uur, KAS Woerden, De Bleek 13 te Woerden.

Leergang Lerend veranderen voor directeuren

De in samenwerking met Sioo ontwikkelde leergang "Lerend veranderen: werken aan kwaliteit in het mbo" gaat weer van start! In het najaar van 2022 start een volgende editie van de leergang voor directeuren en opleidingsmanagers. Het programma Lerend veranderen ondersteunt directeuren en managers in mbo-instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeter acties om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Wie komt het bureau van het Kwaliteitsnetwerk mbo versterken?

Het Kwaliteitsnetwerk mbo is op zoek naar versterking van het bureau. Als bureaumedewerker werk je op een centrale positie binnen het Kwaliteitsnetwerk mbo. Je ondersteunt het bestuur en maakt als collega deel uit van het bureau van het netwerk, dat bestaat uit 6 personen. De werkzaamheden voer je over het algemeen op je eigen werkplek uit. Wel vindt er regelmatig bureauoverleg plaats om de werkzaamheden af te stemmen. Je werkt zelfstandig, denkt mee en gaat proactief aan de slag. Jouw portefeuille betreft werkzaamheden in de richting van ‘kwaliteitsborging in het mbo.’

Training begeleiding proeftuinen Referentiewaarden

Op 23 maart 2023 wordt er een training georganiseerd m.b.t. het Referentiewaardentraject en de bijbehorende proeftuinen.

Masterclass 12 oktober 2022

Vriendelijke zakelijkheid is dat mogelijk in het MBO? Zo startte het gesprek dat leidde tot deze masterclass. Scrum is een methodiek die met name in de IT-wereld al veelvuldig wordt toegepast en die bedoeld is om ingewikkelde processen en projecten terug te brengen tot kleine stappen met een concreet resultaat. Dit om te voorkomen dat ingewikkelde trajecten stranden in goede bedoelingen en grote kostenoverschrijdingen. Wat zijn de belangrijkste principes achter scrum en hoe kan dat bijdragen aan goed en flexibel onderwijs? Daarover buigen we ons in deze masterclass, die daarmee ook meteen de afsluiting vormt van deze leergang.

Onderwijskwaliteit evolueert!

Waar evolueren we naartoe? Wat leert de toekomst van gisteren ons? Wat betekent dat voor het mbo nu? Hoe houden we in deze ontwikkeling de kwaliteit hoog? Deze vragen vormen inspiratie voor de jaarlijks conferentie van het Kwaliteitsnetwerk op 6 oktober.

Bestuurstafel 23 september

Het Kwaliteitsnetwerk mbo organiseert enkele keren per jaar bestuurstafels rond thema’s die spelen op het gebied van versterking van de onderwijskwaliteit. Bestuurders voeren een open gesprek met elkaar over dilemma’s, keuzes en ervaringen.

Ambassadeursbijeenkomst 15 september

Na de zomer staat er weer een ambassadeursbijeenkomst op het programma. Naast een update  vanuit het Kwaliteitsnetwerk mbo over de voortgang in proeftuinen voor het referentiewaardentraject en de stand van zaken van de huidige coalities, gaan we met elkaar  in gesprek over kennisontwikkeling

Terugkomdag scholing dialoogmodel

Op 8 november wordt er een terugkomdag georganiseerd .Deze scholing is bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers die al een scholing in het dialoogmodel hebben gehad.

Bestuurstafels 29 en 30 juni

Op woensdag 29 en donderdag 30 juni staan er 2 bestuurstafels gepland. We gaan online tussen 11.00 en 13.00 met elkaar in gesprek aan de hand van een inspirerende casus.

Noteert u de datum van 6 oktober 2022 alvast in de agenda!

Terugkijkend op een zeer geslaagde conferentie in het Openluchtmuseum te Arnhem is het netwerk al volop bezig met de voorbereiding voor de volgende editie. Een dag vol inspiratie en ontmoeting staat op het programma. U wordt getrakteerd op een proeverij van boeiende sprekers en workshops.

Masterclass Pedagogische professionaliteit

Er zijn nog een aantal plaatsen voor de masterclass van 25 mei 2022. In deze masterclass onderzoeken we de pedagogische drijfveren van mbo docenten. Deze masterclass is onderdeel van de leergang Lerend veranderen en is bedoeld voor directeuren en opleidingsmanagers.

Succesvolle start voor de proeftuinen

Op donderdag 7 april heeft het (online) startschot geklonken voor de proeftuinperiode van het referentiewaardentraject. Na een toelichting op de opdracht en het model door Mare Riemersma (portefeuillehouder referentiewaarden van het bestuur van het netwerk) heeft Henny Morshuis (projectleider referentiewaarden) een beeld geschetst van wat men kan verwachten bij deelname aan een proeftuin.

Werk je mee aan de evaluatie Burgerschapsonderwijs?

Het Kennispunt MBO Burgerschap heeft een gratis digitale tool ontwikkeld waarmee docenten hun burgerschapsonderwijs kunnen evalueren. Het gaat om de Zelfevaluatie Burgerschap, een digitale vragenlijst voor docenten, studenten en beleidsmedewerkers.

Ambassadeursbijeenkomst

Op donderdag 21 april staat van 10 tot 12 uur een online ambassadeursbijeenkomst gepland voor ambassadeurs en coalitieleden.

5 kwesties rondom het Referentiewaardenmodel

Vanaf 2025 kan elke mbo-instelling met een zelfreguleringsmodel intern en extern laten zien dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is. Tenminste: daar werken we als sector naar toe. De minister heeft ons hiervoor de ruimte gegeven. We onderzoeken de komende jaren op welke manier we continu de kwaliteit van leerroutes kunnen waarmaken en bewaken.

Leergang Lerend veranderen voor bestuurders in het mbo

In oktober van dit jaar start een nieuwe groep met de leergang "Lerend veranderen - werken aan kwaliteit in het mbo" voor bestuurders in het mbo. Het samen met Sioo ontwikkelde programma Lerend veranderen ondersteunt bestuurders in mbo instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties, maar ook om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Handreiking om data beter te leren gebruiken

De MBO krant publiceerde in februari het artikel handreiking en Infographic om data beter te leren gebruiken. De coalitie Datagebruik heeft vorig jaar de Handreiking efficiënt data gebruik ontwikkeld. Lees hier het interview met Paulo Moekotte en Jeroen van der Weijde.

Proeftuinen Referentiewaarden

We werken als sector toe naar een goed fundament voor de kwaliteitsborging in het mbo. Hiertoe is het Referentiewaardenmodel ontwikkeld. Het model is inmiddels geladen met standaarden. Een volgende fase is aangebroken: we gaan aan de slag met het Referentiewaardenmodel.

masterclass 23 maart 2022

Er zijn nog online plaatsen voor de masterclass op 23 maart 2022. Het onderwerp is eigentijds leren en gaat over onderwijskundig strategisch leiderschap in relatie tot eigentijds leren met hybride leren als voorbeeld. Deze masterclass is onderdeel van de leergang Lerend veranderen en is bedoeld voor directeuren en opleidingsmanagers in het MBO.

Masterclass Lerend Veranderen

Op 19 januari 2022 van 14.00 - 17.00 uur organiseert SIOO de Masterclass Lerend Veranderen. Deze masterclass is onderdeel van het programma van de leergang Lerend Veranderen voor bestuurders. Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor bestuurders die niet deelnemen aan het programma.U kunt deze masterclass ook online bijwonen.

Wegwijs in kwaliteit

De coalitie Teams aan Zet werkt hard aan de ontwikkeling van een digitale kennisbank voor onderwijsteams. Het ontwerp van de website www.wegwijsinkwaliteit.nl is gedeeld tijdens de themabijeenkomst voor ambassadeurs en coalitieleden op 30 juni. Op deze vindplaats worden diverse instrumenten verzameld die van nut kunnen zijn voor onderwijsteams. Zo kan er via het gebruik van zoekcriteria straks gezocht worden naar bijvoorbeeld teamscan instrumenten of peer review systemantiek.

Save the date: Noteert u de datum van 14 oktober alvast in de agenda!

Noteert u de datum van 14 oktober alvast in de agenda! Na het ontbreken van een landelijke conferentie vorig jaar, hopen we in 2021 de trendbreuk te stoppen. Het Kwaliteitsnetwerk mbo organiseert op 14 oktober 2021 haar jaarlijkse conferentie.