Skip to main content

Nieuws

Lerend werken en werkend leren?

De arbeidsmarkt kampt met enorme uitdagingen: beroepen verschijnen, veranderen en verdwijnen. Hoe kan het MBO daarop inspelen en welke rol speelt samenwerking daarin? Dat onderzoekt Janine Abbring in een NRC podcast-aflevering met Bert Beun (voormalig bestuurder Deltion College en mede- initiatiefnemer van het Kwaliteitsnetwerk) en Peter Paul Kerpel (Sioo waarin ze kijken naar hoe het nu met het MBO gesteld is en wat het toekomstperspectief is.

Koers bepalen van het Referentiewaardenmodel

Op 26 en 28 maart spraken circa twintig mbo-bestuurders over het gedachtegoed en vervolgproces rondom het Referentiewaardenmodel. In aanloop naar de ALV wordt gepolst hoe bestuurders kijken naar inhoudelijke aanvullingen op het model en aanbevelingen voor de implementatiefase.

Technische briefing Referentiewaardenmodel

Vanwege grote belangstelling organiseert het Kwaliteitsnetwerk mbo nog twee technische briefings over de werking van het referentiewaardenmodel op 24 april en 5 juni van 9.00-10.00 uur.

Studenten-Arena ‘De toekomst ligt in jullie handen.’

Op donderdag 16 mei 2024 organiseren wij een studenten-arena in Amersfoort: ‘De toekomst ligt in jullie handen’. Tijdens deze bijeenkomst willen we met studenten uit het hele land in gesprek gaan over de kwaliteit van jullie onderwijs. We zijn namelijk erg benieuwd naar jullie ervaringen, dromen en ideeën, als het gaat om de lessen, stages, studiebegeleiding en alles waar je nog meer mee te maken krijgt in je mbo-opleiding.

Training referentiewaarden en opbrengst

Op 29 februari is er weer een training georganiseerd over het Referentiewaardenmodel in het mbo. Lees verder voor de reacties van de deelnemers. Wil jij ook een training volgen? De eerstvolgende mogelijkheid is op 10 april van 10.00 tot 16.00 uur bij Bar Beton in Utrecht.

Portefeuilleverdeling bestuur Kwaliteitsnetwerk mbo

Vanaf 1 januari 2024 is de samenstelling van het bestuur van het Kwaliteitsnetwerk MBO gewijzigd, met bijbehorende veranderingen in de portefeuilleverdeling.

Open aanbod “Oefenen met het referentiewaardenmodel”

Het afgelopen jaar zijn er al veel instellingen en teams aan de slag gegaan met hun onderwijskwaliteit, aan de hand van het referentiewaardenmodel. Ter aanvulling op de maatwerktrajecten die tot nu toe werden aangeboden, is parallel daaraan ook een verkort aanbod ontwikkeld, om met een geringe tijdsinvestering inzicht te krijgen in de eigen onderwijskwaliteit, als team of als instelling, en ervaring op te doen met het gedachtengoed van het referentiewaardenmodel.

Uitnodiging bestuurstafels Referentiewaardentraject

Op 26 en 28 maart 2024 organiseren wij online bestuurstafels over de voortgang van het referentiewaardentraject. Er zal in het bijzonder ingegaan worden op de proeftuinervaringen. Er is immers veel belangstelling van instellingen om mee te doen aan de proeftuinen. We gaan richting de 30 scholen!

Technische briefing Referentiewaardenmodel

De sector werkt aan een sector-eigen toekomstbestendige kwaliteitszorgsystematiek, het referentiewaardenmodel. Dit model en bijhorende werkwijze is in opdracht van de MBO Raad door het Kwaliteitsnetwerk mbo ontwikkeld samen met mbo-instellingen met betrokkenheid van de stakeholders en (kwaliteits)experts.

Ambassadeursbijeenkomst ‘verbindend verrijken’

Graag nodigen wij je uit voor de Ambassadeursbijeenkomst ‘Verbindend verrijken’ op 28 maart van 10.00 tot 15.30 uur bij Akoesticum. Voor deze bijeenkomsten zijn zowel de ambassadeurs als de leden van de coalities van harte welkom!

Bestuurstafel Kwaliteitsnetwerk: Bildung/ Brede Vorming in het MBO

In september was de bestuurstafel over Bildung/ Brede vorming. Dr. Pieter Baay (Onderwijs124) leidde de bijeenkomsten en schreef het verslag. Het verslag is een gecombineerde weergave van twee online bestuurstafels over Bildung / Brede Vorming in het mbo1. Bestuurders Remco Meijerink (Firda) en Ruud Rabelink (SintLucas) waren ieder eenmaal inbrenger; practor Brede Vorming Koen Vos (Firda) was tweemaal gastspreker. Deelnemers waren collega- bestuurders uit het mbo.

Nieuwe samenstelling bestuur per 1-1-2024

Tijdens de RvA van 21 november jl. is aangekondigd dat er per 1 januari 2024 een aantal bestuurswisselingen plaatsvinden.

Eigenaarschap voor kwaliteit in teams

Wat stimuleert eigenaarschap voor kwaliteit in teams? De coalitie “Teams aan Zet” en Onderwijs124 verkenden het in drie intervisiebijeenkomsten en maakten een publicatie.

Jubileummagazine

10 jaar geleden, om precies te zijn op 3 juni 2013, startte de Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo officieel. Het is een jubileum om trots op te zijn. Een gevoel dat we, afgaande op de vele mooie woorden en felicitaties die u in dit magazine kunt teruglezen, met alle stakeholders uit ons mooie netwerk delen.

Kwaliteitsnetwerk mbo al 10 jaar groots in kwaliteit

Op donderdag 5 oktober hield het Kwaliteitsnetwerk mbo haar jaarlijkse conferentie. Een mooi moment om te vieren dat het netwerk 10 jaar bestaat. Dat gebeurde in Madurodam, onder het toepasselijke thema ‘Groots in Kwaliteit’.

Aftermovie GROOTS in Kwaliteit 5 oktober 2023 en presentaties workshops

Op donderdag 5 oktober vond onze jaarlijkse conferentie plaats. Bekijk hier de aftermovie.

Het bestuur van het kwaliteitsnetwerk mbo zoekt versterking

Het Kwaliteitsnetwerk mbo is met ingang van 1 januari 2024 op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur bestaat uit 6 bestuursleden en komt vijf keer per jaar samen voor de bestuursvergadering, afwisselend online of fysiek. Daarnaast is het bestuur aanwezig op bijeenkomsten als de Raad van Aangeslotenen, bestuurstafels, themabijeenkomsten en de jaarlijkse conferentie.

Conferentie GROOTS in kwaliteit!

Wat was het een prachtige dag! ‘Where should we begin?’ Was de vraag die ik stelde bij de start van het 10-jarige bestaan van het Kwaliteitsnetwerk mbo in Madurodam. Want er is zoveel moois te vertellen over het netwerk dat begon met 8 instellingen en nu is uitgegroeid naar 53 mbo-instellingen wat maar liefst 93% van de sector behelst. Daarnaast vroeg ik aandacht voor onze unieke sector dat een eigenstandig kwaliteitsmodel verdiend: het Referentiewaardenmodel.

Ontwikkeltraject studentenparticipatie NCP

Heb je interesse in het bevorderen van studentparticipatie binnen jouw onderwijsinstelling? Doe mee met het ontwikkeltraject studentparticipatie, georganiseerd door NCP EQAVET in samenwerking met JOBmbo en de MBO Raad. Dit programma wordt ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en heeft als voornaamste doel om mbo-instellingen te helpen met het betrekken van studenten bij het verbeteren van onderwijskwaliteit.

Terugblik ambassadeursbijeenkomst 6 juli 2023

Op 6 juli werkten dertig deelnemers onder begeleiding van Pieter Baay en Sabine Zwikker van netwerkorganisatie Onderwijs124 aan het thema ‘van kwaliteitsvisie naar kwaliteitscultuur’. Naast het samen werken aan de vraagstukken in de eigen praktijk werden zij meegenomen in de inspirerende casus van Rijn IJssel. Een visie op kwaliteit op papier uitwerken is één ding, maar hoe krijgt deze gestalte in de kwaliteitscultuur van de school? We doen verslag van de bijeenkomst en eindigen met aanwijzingen om te werken aan een kwaliteitscultuur.

Training Dialoogmodel

De eerstvolgende training is op 1 februari 2024 van 9.00-17.00 bij KAS Woerden, De Bleek 13. Wilt u deelnemen aan deze training of meer informatie over de training. Lees dan verder.

Ontwikkeltraject versterkt onderwijskundig leiderschap bij kwaliteitsborging

Afgelopen schooljaar hebben twee deelnemersgroepen het ontwikkeltraject "Betere kwaliteitsborging door sterker onderwijskundig leiderschap in het mbo" van NCP EQAVET met succes afgerond. Dit traject, dat is opgezet in samenwerking met de toenmalige Coalitie Teams aan Zet van het Kwaliteitsnetwerk mbo, stelt deelnemers in staat om aan hun eigen kwaliteitsvraagstukken te werken en nieuwe inzichten te verwerven over hun rol binnen de organisatie wat betreft onderwijskwaliteit.

Bestuurstafels 19 september

Het thema van deze bestuurstafel is: “Werkagenda als casus van kwaliteitsmanagement bij complexe vraagstukken” Hoe verbinden we grote (maatschappelijke) thema’s aan school-maatregelen en kwaliteits-indicatoren? Deze terugkerende vraag puzzelt ons opnieuw naar aanleiding van de Werkagenda. Michiel Gerlagh, bestuurder bij Graafschap College, trapt het gesprek af met zijn perspectief en dilemma’s op dit thema

NU AANMELDEN – 10 JAAR GROOTS IN KWALITEIT

Op donderdag 5 oktober organiseert het Kwaliteitsnetwerk mbo haar jaarlijkse conferentie. Je wordt, in Madurodam te Den Haag, getrakteerd op een proeverij van boeiende sprekers en workshops. Uiteraard gaan we met elkaar in gesprek over de proeftuinen van het referentiewaardentraject. Je kan ervaren hoe instrumenten als peer reviews en kwaliteitstafels worden ingezet. Maar ook wordt ingegaan op studentbetrokkenheid, inspirerende voorbeelden vanuit mbo-scholen en niet te vergeten de opbrengsten van onze coalities en andere netwerkactiviteiten.

Startbijeenkomst nieuwe coalities Kwaliteitsnetwerk mbo

Op donderdag 14 september van 10.00 – 14.00 uur is er een startbijeenkomst van de nieuwe coalities. Wil jij ook meedoen of weten waar de coalities van het Kwaliteitsnetwerk straks mee aan de slag gaan? Meld je dan aan via info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl.

Coalitie Data: samen het wiel uitvinden

Jeroen van der Weijde is lid van de coalitie Data van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Deze coalitie werkt aan het gebruik van data voor het verbeteren van kwaliteitszorg in het mbo. Hoe zet Jeroen zijn expertise in binnen de coalitie en het kwaliteitsnetwerk? En wat hebben onderwijsteams eigenlijk aan data?

Teams aan Zet: Marieke steunt onderwijsteams bij hun kwaliteitsdoelen

Marieke Sanders is deelnemer aan een coalitie binnen het Kwaliteitsnetwerk mbo. Binnen de coalitie Teams aan Zet denkt zij mee over hoe onderwijsteams zelf aan de slag kunnen gaan met kwaliteitszorg. Wat heeft het samenwerken binnen een coalitie haar gebracht? En wat is de meerwaarde van de coalities van het Kwaliteitsnetwerk?

Coalitie Onderwijsinnovatie: verdieping en connectie

Jelske Talstra was het afgelopen schooljaar één van de deelnemers aan de coalitie Onderwijsinnovatie van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Deze coalitie onderzocht met welke kwaliteitsaspecten rekening gehouden moet worden bij onderwijsinnovaties. Hoe kijkt Jelske terug op haar deelname aan deze coalitie? Wat neemt zij vanuit de coalitie mee naar haar eigen taak binnen ROC Mondriaan?

10 JAAR GROOTS IN KWALITEIT!

Op donderdag 5 oktober organiseert het Kwaliteitsnetwerk mbo haar jaarlijkse conferentie. Je wordt, in Madurodam te Den Haag, getrakteerd op een proeverij van boeiende sprekers en workshops. Uiteraard gaan we met elkaar in gesprek over de proeftuinen van het referentiewaardentraject. Je kan ervaren hoe instrumenten als peer reviews en kwaliteitstafels worden ingezet. Maar ook wordt ingegaan op studentbetrokkenheid, inspirerende voorbeelden vanuit mbo-scholen en niet te vergeten de opbrengsten van onze coalities en andere netwerkactiviteiten.

Informatiebijeenkomst coalities

Op 29 juni van 9.00 tot 10.30 uur is er een online informatiebijeenkomst voor ambassadeurs en coalitieleden. Tijdens de bijeenkomst presenteren we graag de opbrengsten van de coalities, daarnaast worden de nieuwe thema’s en de opdrachten van de nieuwe coalities uitgebreid toegelicht, er is ook ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen.

Ambassadeursbijeenkomst van kwaliteitsvisie naar kwaliteitscultuur

Een visie op kwaliteit op papier uitwerken is één ding, maar hoe krijgt deze gestalte in de kwaliteitscultuur van de school? Op 6 juli werken we in de ambassadeursbijeenkomst vanuit eigen vraagstukken én de voorbeeldcasus van Rijn IJssel, waarin een praktijkgerichte visie op kwaliteit op een participatieve wijze tot stand is gekomen, tastbaar is gemaakt in een kistje vol handvatten en nu wordt verbonden met primaire processen en leiderschapsontwikkeling. Onder begeleiding van Onderwijs124 verkennen we ieders eigen vraagstukken rond een kwaliteitscultuur en zoeken we met elkaar naar mogelijke zienswijzen en aanpakken om die vraagstukken aan te gaan.

Nieuwe thema’s coalities

De afgelopen maanden is er door de ambassadeurs en het bureau van het Kwaliteitsnetwerk mbo hard gewerkt aan de vraagarticulatie van de drie gekozen thema’s. Expliciet is gekeken dat het werk van een eerdere coalitie niet opnieuw wordt gedaan, maar dat deze opbrengst juist wordt meegenomen en zorgt voor een verdieping of verbreding.

artikel De Nieuwe Meso

Het artikel 'Naar een eigen kwaliteitsmodel in het mbo' is in maart verschenen in De Nieuwe Meso. Hoe zorgt het mbo voor toekomstbestendig opleiden? Eind 2019 nodigde toenmalig minister van Onderwijs Van Engelshoven de sector uit te gaan werken aan een mbo-eigen invulling van de zorg voor kwaliteit en een daarbij passend kwaliteitszorgsysteem. Een uitnodiging die is opgepakt in het project Referentiewaarden Kwaliteit MBO 2025.

‘Het model helpt ons het goede gesprek te voeren’

Dit en komend schooljaar toetsen we het Referentiewaardenmodel in de praktijk. Met de resultaten en ervaringen van deze ‘proeftuinen’ scherpen we het model verder aan, zodat dit kan groeien naar een eigen, uniek en passend model voor de mbo-instellingen. In dit artikel zoomen we in op de proeftuin bij mboRijnland. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Ambassadeursbijeenkomst 6 april 2023

Op 6 april 2023 organiseren we met Onderwijs124 een ambassadeursbijeenkomst met het thema “Student In Beeld bij Kwaliteitszorg”. We doen ons werk voor de studenten, maar hoe hebben wij hen in beeld? Kennen we hun behoefte als het gaat om het verbeteren van onderwijskwaliteit en op welke student-informatie baseren we onze besluiten? Welke data én welke manieren van werken hebben we voor studentbetrokkenheid bij kwaliteitsontwikkeling?

Bestuurstafels over Proeftuinen Referentiewaarden Kwaliteit MBO 2025

Op 28 en 30 maart 2023 van 11.00 tot 13.00 uur zijn er bestuurstafels over de voortgang van het project referentiewaarden kwaliteit mbo 2025. Er zal in het bijzonder ingegaan worden op de proeftuinen. Er is veel belangstelling van instellingen om mee te doen aan die proeftuinen. We gaan richting de 30 scholen.

vacature secretaris dialoogteam Kwaliteitsnetwerk mbo

De secretaris van een dialoogteam heeft samen met de voorzitter regie op het hele proces van de intake rond de vraag van een instelling tot en met de realisatie van de eindrapportage voor desbetreffende instelling. De secretaris voert in opdracht van de voorzitter de voorbereiding (intake en documentenanalyse) uit. Daarnaast neemt de secretaris deel aan de uitvoering van de instellingsdialoog (dialoogsessies, trails en feedbacksessie) en is verantwoordelijke voor het schrijven van de rapportage.

In vogelvlucht langs de coalities Team aan Zet en Data

Binnen het Kwaliteitsnetwerk mbo zijn enkele coalities actief. Dit zijn thematische werkgroepen waarin zoveel als mogelijk multidisciplinair wordt samengewerkt aan gemeenschappelijke urgente thema’s. Binnenkort presenteren deze coalities hun opbrengsten; dat kan een handreiking, toolbox of professionele leeromgeving zijn, maar ook bijvoorbeeld een expertmeeting of werkexperiment. Zolang het maar iets is wat de scholen die samen het Kwaliteitsnetwerk mbo vormen praktisch kunnen inzetten. Wat is begin januari de stand van zaken bij de coalitie Teams aan Zet en de Coalitie Data?

(Na)Scholing Dialoogmodel

Sinds september 2017 werkt het Kwaliteitsnetwerk mbo met het Dialoogmodel. Het is een doorontwikkeling van de instellingsaudit waarbij we de dialoog hebben geïntroduceerd naar een geheel nieuwe manier van kijken naar instelling en nieuwe perspectieven, die in samenhang de kwaliteit van het onderwijs beïnvloeden.

Intervisiebijeenkomsten Teams aan Zet

We delen allemaal de visie dat de borging van onderwijskwaliteit zo diep mogelijk in de organisatie moet liggen. Onderwijsteams spelen hierbij een cruciale rol. Maar hoe krijg je dit voor elkaar, dat teams eigenaarschap tonen? De coalitie Teams aan Zet organiseert i.s.m. Onderwijs 124 een aantal intervisiebijeenkomsten rondom vraagstukken die spelen in de eigen werkpraktijk ten aanzien van het thema ‘Eigenaarschap voor kwaliteit in teams’

Terugblik ambassadeursbijeenkomst

Op 15 december is er door ambassadeurs van het netwerk op inspirerende wijze gewerkt aan de vraagarticulaties van urgente thema’s voor de nieuw te vormen coalities. Dit mede onder begeleiding van Bart Kleine Deters (ECBO).

Leergang lerend veranderen voor directeuren en opleidingsmanagers

Dit programma is bestemd voor directeuren en opleidingsmanagers die werkzaam zijn in het mbo en een rol (willen) vervullen bij innovatie en kwaliteitsverbetering binnen de organisatie. Het programma wordt aangeboden in een leergang voor directeuren en opleidingsmanagers en andere leidinggevenden in het mbo.

Op verkenning naar een mbo-invalshoek op kennisontwikkeling

Tijdens de RvA van 22 november jl. heeft er een waardevol gesprek plaatsgevonden waarbij kennisdeling en kennisontwikkeling centraal stond. Dit gesprek werd geleid door Pieter Baay. Eerdere bijeenkomsten over dit thema hebben een inspirerende publicatie opgeleverd.

Overdracht Voorzitterschap Kwaliteitsnetwerk en overige Bestuurswisselingen

Tijdens de RvA van 22 november jl. is aangekondigd dat er per 1 januari 2023 een aantal bestuurswisselingen plaatsvinden.

Ambassadeursbijeenkomst

Het kwaliteitsnetwerk mbo organiseert op 15 december 2022 van 9.30-12.30 uur een extra ambassadeursbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gaan we verder met elkaar in gesprek over urgente thema’s die vanuit de onderwijspraktijk zijn benoemd en vervolgens gaan we aan de slag met de vraagarticulatie.

Onderwijskwaliteit evolueert, omdat de mens zich steeds aanpast

6 oktober 2022, Eindhoven –Wetenschapsmuseum Evoluon is een mooie locatie om de toekomst van het beroepsonderwijs onder de loep te nemen. Het Kwaliteitsnetwerk mbo – de stichting die het kwaliteitsbewustzijn en -handelen van de aangesloten mbo-instellingen bevordert – laat op haar jaarcongres de fantasie echter niet op hol slaan en houdt zich verre van science fiction-beelden. Een verslag.

Het bestuur van het kwaliteitsnetwerk mbo zoekt versterking

Het bestuur is met ingang van 1 januari 2023 op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

Training Dialoogmodel op 26 januari 2023

Deze scholing is bedoeld voor (nieuwe) bestuurders en beleidsmedewerkers die nog geen scholing in het dialoogmodel hebben gehad. Deze scholing zal, indien de voorgeschreven richtlijnen het toestaan, live plaatsvinden op 26 januari 2023 van 9.00 – 17.00 uur, KAS Woerden, De Bleek 13 te Woerden.

Leergang Lerend veranderen voor directeuren

De in samenwerking met Sioo ontwikkelde leergang "Lerend veranderen: werken aan kwaliteit in het mbo" gaat weer van start! In het najaar van 2022 start een volgende editie van de leergang voor directeuren en opleidingsmanagers. Het programma Lerend veranderen ondersteunt directeuren en managers in mbo-instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeter acties om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Wie komt het bureau van het Kwaliteitsnetwerk mbo versterken?

Het Kwaliteitsnetwerk mbo is op zoek naar versterking van het bureau. Als bureaumedewerker werk je op een centrale positie binnen het Kwaliteitsnetwerk mbo. Je ondersteunt het bestuur en maakt als collega deel uit van het bureau van het netwerk, dat bestaat uit 6 personen. De werkzaamheden voer je over het algemeen op je eigen werkplek uit. Wel vindt er regelmatig bureauoverleg plaats om de werkzaamheden af te stemmen. Je werkt zelfstandig, denkt mee en gaat proactief aan de slag. Jouw portefeuille betreft werkzaamheden in de richting van ‘kwaliteitsborging in het mbo.’

Training begeleiding proeftuinen Referentiewaarden

Op 23 maart 2023 wordt er een training georganiseerd m.b.t. het Referentiewaardentraject en de bijbehorende proeftuinen.

Masterclass 12 oktober 2022

Vriendelijke zakelijkheid is dat mogelijk in het MBO? Zo startte het gesprek dat leidde tot deze masterclass. Scrum is een methodiek die met name in de IT-wereld al veelvuldig wordt toegepast en die bedoeld is om ingewikkelde processen en projecten terug te brengen tot kleine stappen met een concreet resultaat. Dit om te voorkomen dat ingewikkelde trajecten stranden in goede bedoelingen en grote kostenoverschrijdingen. Wat zijn de belangrijkste principes achter scrum en hoe kan dat bijdragen aan goed en flexibel onderwijs? Daarover buigen we ons in deze masterclass, die daarmee ook meteen de afsluiting vormt van deze leergang.

Onderwijskwaliteit evolueert!

Waar evolueren we naartoe? Wat leert de toekomst van gisteren ons? Wat betekent dat voor het mbo nu? Hoe houden we in deze ontwikkeling de kwaliteit hoog? Deze vragen vormen inspiratie voor de jaarlijks conferentie van het Kwaliteitsnetwerk op 6 oktober.

Bestuurstafel 23 september

Het Kwaliteitsnetwerk mbo organiseert enkele keren per jaar bestuurstafels rond thema’s die spelen op het gebied van versterking van de onderwijskwaliteit. Bestuurders voeren een open gesprek met elkaar over dilemma’s, keuzes en ervaringen.

Ambassadeursbijeenkomst 15 september

Na de zomer staat er weer een ambassadeursbijeenkomst op het programma. Naast een update  vanuit het Kwaliteitsnetwerk mbo over de voortgang in proeftuinen voor het referentiewaardentraject en de stand van zaken van de huidige coalities, gaan we met elkaar  in gesprek over kennisontwikkeling

Terugkomdag scholing dialoogmodel

Op 8 november wordt er een terugkomdag georganiseerd .Deze scholing is bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers die al een scholing in het dialoogmodel hebben gehad.

Bestuurstafels 29 en 30 juni

Op woensdag 29 en donderdag 30 juni staan er 2 bestuurstafels gepland. We gaan online tussen 11.00 en 13.00 met elkaar in gesprek aan de hand van een inspirerende casus.

Noteert u de datum van 6 oktober 2022 alvast in de agenda!

Terugkijkend op een zeer geslaagde conferentie in het Openluchtmuseum te Arnhem is het netwerk al volop bezig met de voorbereiding voor de volgende editie. Een dag vol inspiratie en ontmoeting staat op het programma. U wordt getrakteerd op een proeverij van boeiende sprekers en workshops.

Masterclass Pedagogische professionaliteit

Er zijn nog een aantal plaatsen voor de masterclass van 25 mei 2022. In deze masterclass onderzoeken we de pedagogische drijfveren van mbo docenten. Deze masterclass is onderdeel van de leergang Lerend veranderen en is bedoeld voor directeuren en opleidingsmanagers.

Succesvolle start voor de proeftuinen

Op donderdag 7 april heeft het (online) startschot geklonken voor de proeftuinperiode van het referentiewaardentraject. Na een toelichting op de opdracht en het model door Mare Riemersma (portefeuillehouder referentiewaarden van het bestuur van het netwerk) heeft Henny Morshuis (projectleider referentiewaarden) een beeld geschetst van wat men kan verwachten bij deelname aan een proeftuin.

Werk je mee aan de evaluatie Burgerschapsonderwijs?

Het Kennispunt MBO Burgerschap heeft een gratis digitale tool ontwikkeld waarmee docenten hun burgerschapsonderwijs kunnen evalueren. Het gaat om de Zelfevaluatie Burgerschap, een digitale vragenlijst voor docenten, studenten en beleidsmedewerkers.

Ambassadeursbijeenkomst

Op donderdag 21 april staat van 10 tot 12 uur een online ambassadeursbijeenkomst gepland voor ambassadeurs en coalitieleden.

5 kwesties rondom het Referentiewaardenmodel

Vanaf 2025 kan elke mbo-instelling met een zelfreguleringsmodel intern en extern laten zien dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is. Tenminste: daar werken we als sector naar toe. De minister heeft ons hiervoor de ruimte gegeven. We onderzoeken de komende jaren op welke manier we continu de kwaliteit van leerroutes kunnen waarmaken en bewaken.

Leergang Lerend veranderen voor bestuurders in het mbo

In oktober van dit jaar start een nieuwe groep met de leergang "Lerend veranderen - werken aan kwaliteit in het mbo" voor bestuurders in het mbo. Het samen met Sioo ontwikkelde programma Lerend veranderen ondersteunt bestuurders in mbo instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties, maar ook om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Handreiking om data beter te leren gebruiken

De MBO krant publiceerde in februari het artikel handreiking en Infographic om data beter te leren gebruiken. De coalitie Datagebruik heeft vorig jaar de Handreiking efficiënt data gebruik ontwikkeld. Lees hier het interview met Paulo Moekotte en Jeroen van der Weijde.

Proeftuinen Referentiewaarden

We werken als sector toe naar een goed fundament voor de kwaliteitsborging in het mbo. Hiertoe is het Referentiewaardenmodel ontwikkeld. Het model is inmiddels geladen met standaarden. Een volgende fase is aangebroken: we gaan aan de slag met het Referentiewaardenmodel.

masterclass 23 maart 2022

Er zijn nog online plaatsen voor de masterclass op 23 maart 2022. Het onderwerp is eigentijds leren en gaat over onderwijskundig strategisch leiderschap in relatie tot eigentijds leren met hybride leren als voorbeeld. Deze masterclass is onderdeel van de leergang Lerend veranderen en is bedoeld voor directeuren en opleidingsmanagers in het MBO.

Masterclass Lerend Veranderen

Op 19 januari 2022 van 14.00 - 17.00 uur organiseert SIOO de Masterclass Lerend Veranderen. Deze masterclass is onderdeel van het programma van de leergang Lerend Veranderen voor bestuurders. Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor bestuurders die niet deelnemen aan het programma.U kunt deze masterclass ook online bijwonen.

Wegwijs in kwaliteit

De coalitie Teams aan Zet werkt hard aan de ontwikkeling van een digitale kennisbank voor onderwijsteams. Het ontwerp van de website www.wegwijsinkwaliteit.nl is gedeeld tijdens de themabijeenkomst voor ambassadeurs en coalitieleden op 30 juni. Op deze vindplaats worden diverse instrumenten verzameld die van nut kunnen zijn voor onderwijsteams. Zo kan er via het gebruik van zoekcriteria straks gezocht worden naar bijvoorbeeld teamscan instrumenten of peer review systemantiek.

Save the date: Noteert u de datum van 14 oktober alvast in de agenda!

Noteert u de datum van 14 oktober alvast in de agenda! Na het ontbreken van een landelijke conferentie vorig jaar, hopen we in 2021 de trendbreuk te stoppen. Het Kwaliteitsnetwerk mbo organiseert op 14 oktober 2021 haar jaarlijkse conferentie.