Skip to main content

‘Kwaliteit maak je samen’

Kwaliteit maak je samen

Kwaliteit maak je samen, daar ben ik van overtuigd. Binnen je eigen mbo-instelling met studenten, docenten, ondersteunende collega’s, teamleiders, directeuren, college van bestuur en raad van toezicht. En in interactie met alle belanghebbenden zoals bedrijven en instellingen om de mbo-instelling heen. In het Kwaliteitsnetwerk mbo maak je kwaliteit samen met andere mbo-instellingen en daar speelt het netwerken in coalities, bestuurlijke overleggen en via de ambassadeurs een belangrijke rol bij.

Nu bij mboRijnland de basis op orde is, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe impuls om onze kwaliteit verder te kunnen ontwikkelen met elkaar. Die impuls vonden we in de proeftuin voor het Referentiewaardenmodel. Naast de reguliere audits hebben we afgelopen studiejaar geoefend met peer reviews en kwaliteitstafels, uiteindelijk uitmondend in een zelfevaluatie op pedagogisch-didactisch handelen. De onderwijsteams die hieraan meegedaan hebben, deelden hun ervaringen op een onderwijsconferentie van mboRijnland. Hierbij viel met name het eigenaarschap op dat ervaren was, een belangrijke waarde van het Referentiewaardenmodel. Het voelt duidelijk anders als je je eigen leervraag formuleert en samen met een ander team binnen de instelling gaat verkennen hoe je met deze leervraag verder komt, dan dat er een auditteam langskomt die je vertelt wat ze gezien hebben.

Dit studiejaar hoeven we niet meer van een proeftuin te spreken. Andere teams melden zich spontaan aan voor een peer review of kwaliteitstafel. En dit zijn niet alleen onderwijsteams; ook op instellingsniveau bespreken we vraagstukken steeds vaker met een divers samengestelde groep van betrokkenen (de horizontale dialoog). Als mboRijnland zetten we daarbij dit jaar het thema de begeleiding van onze studenten centraal. En werken we met een passende mix van ontwikkelingsgerichte en beoordelende instrumenten.

Hoe mooi is het, dat de volgende stap van mboRijnland naar toekomstgerichte kwaliteit volgens onze eigen waarden en ambities samenvalt met de ontwikkelingen in het Kwaliteitsnetwerk mbo? Zo vindt er over en weer kruisbestuiving plaats.

We zien er naar uit om dit op 22 mei aan onze demissionaire minister van OCW te mogen vertellen. Het kwaliteitsverhaal van onze studenten en collega’s van mboRijnland zal hier samenkomen met het verhaal van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Een beter bewijs van ‘kwaliteit maak je samen’ bestaat er volgens mij niet!

Saskia Schenning
bestuurslid Kwaliteitsnetwerk mbo