Skip to main content

Kleine kwaliteit

Een tijd terug waren we in een restaurant in Deventer. Het zag er binnen gezellig uit en de bediening was leuk en deskundig. De gerechten waren heerlijk en werden geserveerd met goede uitleg. Ergens middenin kregen we een extra gerecht. Ook hier weer uitleg bij en het smaakte heerlijk. U begrijpt dat we een mooie avond hadden en iedereen vertelden over de uitstekende kwaliteit van dat restaurant.

Dat kwam omdat de basis op orde was en we werden verrast met iets bijzonders. Bovendien hadden we het idee dat we echt meetelden en niet zomaar een klant waren.

In MBO land praten we veel over kwaliteit en hoe belangrijk dat is. Dat is natuurlijk goed. Ik vind dat nog steeds nodig. Kwaliteit moet op orde zijn, dat mogen studenten verwachten maar is ook een conditio sine qua non.

Dat vele praten moet leiden tot een kwaliteitscultuur waarin het gewoon is dat we met de hele sector (en dan graag echt met de hele sector) werken aan kwaliteit en van elkaar leren. Zonder terughoudendheid!  Die grote lijnen en structuren die we met elkaar moeten implementeren in onze kwaliteit moeten gewoon op orde zijn. Variërend van examenkwaliteit tot student betrokkenheid, van interne kwaliteitscontrole tot het kwaliteitsniveau van ons personeel.

Ik zou willen dat we de inspectie van onderwijs niet meer nodig hebben maar dat we als sector zelf gaan over onze kwaliteit en daar ook manieren voor hebben omdat met elkaar te verbeteren waar nodig. Een sector die elkaar omhoog stuwt in kwaliteit. (er zijn voorbeelden genoeg!) Niet van buitenaf beoordeeld en opgelegd maar van binnenuit gegroeid.

Daarom vind ik het kwaliteitsnetwerk zo belangrijk. Wij gaan er zelf over en nemen de verantwoordelijkheid om dat met elkaar vorm te geven en om daar vanuit de dialoog eisen aan te stellen.

Nu ben ik overtuigd van het belang van die wat grotere structuren die we met elkaar inrichten om kwaliteit en kwaliteitscultuur te borgen en te laten groeien. Ik noem dat vaak de grote kwaliteit. We vergeten misschien wel te vaak de kleine kwaliteit. Die kwaliteit die eruit bestaat dat we merkbaar aandacht hebben voor de individuele student, zijn ontwikkeling als mens en zijn leerproces. Bij de deur staan ’s ochtends en iemand welkom heten, vragen hoe het met iemand gaat. Kijken wat we kunnen doen om iemand vooruit te helpen. Maar ook toetsen zonder taalfouten en uitdagend lesmateriaal en leuke feesten en excursies.

Die kleine kwaliteit waardoor je voelt dat je meetelt en jezelf durft te zijn. Kwaliteit waardoor je uitgedaagd wordt om te leren en dat ook fijn en leuk is.

Een beetje zoals in dat restaurant waar wij zaten. Uitdagend, leuk en iets waar je dagen later nog over praat. Zo moet het ook zijn bij ons in het MBO. Grote en kleine kwaliteit gaan samen.

En dat is geen toekomst muziek, ik heb gezien dat het op heel wat plekken bij ons in het MBO al gemeengoed is : kwaliteitscultuur!!!

Jan Kweekel

STC Group