Skip to main content

Alle vertrouwen in een zonnige toekomst!

Alle vertrouwen in een zonnige toekomst!

Terwijl de zon over de net gevallen sneeuw schijnt, schrijf ik deze column. Bijzonder hoe je na zoveel regen en grauwheid, die blauwe lucht weer extra kan waarderen. Nieuwe perspectieven openen zich, gevoed door eerdere ervaringen en meewegend op de context uit het verleden. Deze zon en het optimisme wat daaruit naar voren komt, wil ik graag vasthouden in het nieuwe jaar. Een belangrijk jaar omdat 2024 het jaar is dat we met elkaar als sector het referentiewaardenmodel willen omarmen en het als basis willen nemen voor het mbo van de toekomst.

Het afgelopen jaar hebben we ervaren dat de toepassing van het model ons die nieuwe perspectieven en inzichten geeft. ‘The proof of the pudding is by the eating’ komt tot realisatie. Circa dertig instellingen doen mee aan de proeftuinen. Zo doen we ervaring op met anders kijken en anders het gesprek voeren over onderwijskwaliteit. Mooie feedback krijgen we terug. Teams die enthousiaste zijn over de peerreviews, docenten die positiever uit een sessie komen dan dat ze er in gingen, nieuwe inzichten bij bestuurders, studenten die vol bevlogenheid spraken en kwaliteitsmedewerkers die vernieuwde uitkomsten zien. Het zijn eerste bevindingen, maar zichtbaar is dat het model bijdraagt aan het versterken van de souplesse van organisaties om in te spelen op veranderingen en zo het onderwijs wendbaar en flexibel te maken. Precies de opgave waar we voor staan en waar we naartoe aan het werken zijn.

Natuurlijk regende het ook bij ons wel eens dagen achter elkaar en volgden we bezorgd de landelijke toenemende controledruk. Toch sterkt dat ons juist in het vasthouden aan de ingezette koers. Het mbo verdient een eigenstandig kwaliteitsmodel. Een model waarin de unieke eigenschappen tot hun recht komen en waarbij onze studenten kansrijk voorbereid worden op een dynamische arbeidsmarkt en samenleving. Vanuit die dialoog en met dat gevoelde en doorleefde eigenaarschap, gaat bij ons de zon altijd weer schijnen.

We kijken er naar uit deze weg samen af te leggen en hebben alle vertrouwen in een zonnige toekomst.

Mare Riemersma
voorzitter Kwaliteitsnetwerk mbo