Skip to main content

Aansluiting bij Kwaliteitsnetwerk mbo

Wat houdt aansluiting bij het Kwaliteitsnetwerk in?

Je gaat samen met de andere aangesloten instellingen aan de slag om de kwaliteit van het onderwijs op een hoger pijl te brengen.

  1. Elke aangesloten instelling krijgt eens in de drie jaar een instellingsdialoog op basis van het dialoogmodel van het Kwaliteitsnetwerk mbo;
  2. Je kan deelnemen aan coalities die voor jouw instelling van belang zijn;
  3. Je wordt uitgenodigd voor themabijeenkomsten en de conferentie van het Kwaliteitsnetwerk mbo;
  4. Via het kwaliteitsnetwerk mbo kan je gebruik maken van verschillende opleidingsmogelijkheden. Een aantal opleidingen zijn voor aangeslotenen gratis, voor andere trainingen draagt het netwerk financieel bij.
  5. Het College van Bestuur kan deelnemen aan bestuurstafels, waar borgingsvraagstukken op bestuurlijk niveau besproken worden.

De verantwoordelijkheden over en weer worden beschreven in het reglement van aangeslotenen. Klik hier om het reglement in te zien.

Wat moet ik doen om mijn instelling aan te sluiten bij het Kwaliteitsnetwerk?

Wil jouw organisatie aansluiten bij het Kwaliteitsnetwerk mbo, stuur dan een bericht via het contactformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Wat kost het mijn instelling als deze is aangesloten bij het Kwaliteitsnetwerk?

  1. Jaarlijkse kosten voor aangesloten instellingen
    Voor 2021 t/m 2023 is de bijdrage vastgesteld op € 7.000,-

In geval een Instellingsdialoog wordt uitgevoerd:

Kosten instellingsdialoog Bijdrage KNW 1einstellingsdialoog Bijdrage KNW 2einstellingsdialoog Bijdrage KNW
3e instellingsdialoog
Grote instelling

> 3.000 studenten

Kosten voor grote mbo-instelling
75% van 14.400 50% 14.400 25% van 14.400
€14.400,-

(7.200 voor voorzitter en 7.200 voor secretaris)

10.800 7.200 3.600
Kleine instelling

< 3000 studenten

Kosten voor kleine mbo-instelling
75% van 7.200 + 7.200 50% van 7.200 + 7.200 25% van 7.200 + 7.200
€14.400,-

(7.200 voor voorzitter en 7.200 voor secretaris)

12.600 10.800  9.000
Zowel de voorzitter als de secretaris factureren aan de instelling een bedrag van € 7.200, = exclusief btw en reis- en verblijfkosten. Daarnaast kunnen de overige leden van het dialoogteam de reis- en (eventuele) verblijfskosten bij de instelling in rekening brengen. De instelling is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling van deze facturen en declaraties. De bijdrage van het Kwaliteitsnetwerk mbo ontvangt de instelling na het retour zenden van het ingevulde en ondertekende uitbetalingsverzoek. Na 3 instellingsdialogen vervalt het recht op cofinanciering.