Skip to main content

Aansluiting bij Kwaliteitsnetwerk mbo

Wat houdt aansluiting bij het Kwaliteitsnetwerk in?

Je gaat samen met de andere aangesloten instellingen aan de slag om de kwaliteit van het onderwijs op een hoger pijl te brengen.

 1. Elke aangesloten instelling krijgt eens in de drie jaar een instellingsdialoog op basis van het dialoogmodel van het Kwaliteitsnetwerk mbo;
 2. Je kan deelnemen aan coalities die voor jouw instelling van belang zijn;
 3. Je wordt uitgenodigd voor themabijeenkomsten en de conferentie van het Kwaliteitsnetwerk mbo;
 4. Via het kwaliteitsnetwerk mbo kan je gebruik maken van verschillende opleidingsmogelijkheden. Een aantal opleidingen zijn voor aangeslotenen gratis, voor andere trainingen draagt het netwerk financieel bij.
 5. Het College van Bestuur kan deelnemen aan bestuurstafels, waar borgingsvraagstukken op bestuurlijk niveau besproken worden.

De verantwoordelijkheden over en weer worden beschreven in het reglement van aangeslotenen. Klik hier om het reglement in te zien.

Wat moet ik doen om mijn instelling aan te sluiten bij het Kwaliteitsnetwerk?

Wil jouw organisatie aansluiten bij het Kwaliteitsnetwerk mbo, stuur dan een bericht via het contactformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Wat kost het mijn instelling als deze is aangesloten bij het Kwaliteitsnetwerk?

 1. Jaarlijkse kosten voor aangesloten instellingen
  Voor 2021 t/m 2023 is de bijdrage vastgesteld op € 7.000,-

In geval een Instellingsdialoog wordt uitgevoerd:

 1. Kosten instellingsdialoog
  Zowel de leadauditor als de secretaris factureren aan de instelling een bedrag van € 7.200,= exclusief btw en reis- en verblijfkosten.
  Daarnaast kunnen de co-auditoren de reis- en (eventuele) verblijfskosten bij de instelling in rekening brengen.
  U bent zelf verantwoordelijk voor de beoordeling van deze facturen en declaraties.
  Bijdrage Kwaliteitsnetwerk aan instellingsaudit
  Het Kwaliteitsnetwerk mbo levert een bijdrage aan de kosten van de instellingsaudit. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van twee factoren:
  1. het aantal keren dat de instellingsaudit bij de instelling is uitgevoerd.
  2. is het een grote of kleine instelling, waarbij de grens ligt op 3.000 deelnemers.
  De bijdrage wordt als volgt bepaald:
  – bijdrage instellingsaudits aan grote instellingen: 1e keer 75%, 2e keer 50%, daarna 25% van € 14400,-.
  – bijdrage instellingsaudits aan kleine instellingen: € 7200 + (1e keer 75%, 2e keer 50%, daarna 25% van € 7200).
  Na 3 instellingsdialogen vervalt het recht op co financiering.