Skip to main content

Op reis…

Op reis…

Wat heeft een coalitie data nu met een coalitie flexibilisering te maken? Wat heeft de coalitie Teams aan zet daarmee van doen? En de coalitie referentiewaarden? Wat kunnen de ambassadeurs hiermee?

Momenteel wordt door bevlogen collega’s uit het hele land gewerkt aan waardevolle opbrengsten. De ene coalitie werkt aan een handreiking hoe als betrokkenen de dialoog te kunnen voeren over de kwaliteit van de flexibilisering? De andere aan een publicatie hoe het goede gesprek te voeren met behulp van data, kijkend naar de verschillende doelgroepen. De derde onderzoekt wat de elementen zijn die bijdragen om als (onderwijs)team de instellingsbrede visie te vertalen richting ambities en vervolgens tot concrete opbrengsten te komen. En tenslotte doordenkt de coalitie referentiewaarden hoe dit gedachtengoed zo te implementeren dat de meerwaarde voor de onderwijskwaliteit wordt ervaren. Dit alles met wetenschappelijke ondersteuning.

Alle coalities ervaren dat het werken met elkaar aan een urgent thema een reis is. De weg gaat over bergen en door dalen, soms zijn er rotondes waarvan je je afvraagt welke afslag nu te nemen en soms kom je erachter dat je vergeten bent iets mee te nemen en moet je nog even terug… Op kruispunten komen deze coalities elkaar tegen en wat is nu mooier dan te ervaren dat je elkaar kunt verrijken!

Hoe dan? De coalitie Flexibilisering vraagt aan de coalitie Teams aan zet: ‘Wat heeft een team nodig aan professionalisering in dit proces?’ Of de coalitie data aan de coalitie Teams aan zet: ‘Welke data geven inzicht in het effect van flexibilisering?’ De coalitie data wil graag van de coalitie Teams aan zet weten wat men in ieder geval terug wil zien in hun eindproduct. De coalitie Teams aan zet is benieuwd welke (soorten) gegevens bruikbaar zijn voor zicht op teamontwikkeling en teamcultuur. En vanuit de coalitie referentiewaarden: welke data zijn relevant bij welke onderdelen van het referentiewaardenmodel? De ambassadeurs: wij zijn nog wel benieuwd naar…, is het een idee om…

En na deze vragen? Zomaar een voorbeeld. Laten we de eerstvolgende keer een paar mensen van de andere coalities uitnodigen. Zij kunnen met ons meedenken welke data betekenisvol zijn voor flexibilisering. Deze kunnen we dan verbinden aan de vragen gerangschikt aan de hand van het referentiewaardenmodel. Dan kunnen we gelijk kijken welke data relevant is voor welke doelgroep is op welk abstractieniveau. Dat is vier in één! En dit vermenigvuldigd met de toegevoegde waarde van de ambassadeurs die als een spin in het web in hun mbo-school ophalen waar behoefte aan is en meedenken in wat helpend is.

Verbindend verrijken!

Myranda van der Leeden
Beleidsadviseur Kwaliteitszorg Hoornbeeck College
bureaulid Kwaliteitsnetwerk mbo