Skip to main content

Kwaliteitsnetwerk mbo

De Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo is een onafhankelijke rechtspersoon die is opgericht door en ten behoeve van de instellingen in de mbo-sector en heeft tot doel kwaliteitsbewustheid en het kwaliteitshandelen van de aangesloten instellingen te bevorderen.

Vanuit de onafhankelijke rol draagt het netwerk bij aan de kwaliteitsbevordering bij mbo-instellingen. Ook andere organisaties dragen vanuit hun expertise en rol bij aan betere onderwijskwaliteit. De Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo zorgt voor goede afstemming met partners als MBO Raad, BVMBO, MBO Academie en NCP EQAVET. Daarnaast onderhoudt het netwerk de contacten met andere betrokkenen op het gebied van onderwijskwaliteit in het mbo zoals de onderwijsinspectie en de MBO Raad. Dit geldt ook voor het ministerie van OCW, waarmee tevens een subsidierelatie is. Met deze verbindingen zorgt het netwerk voor afstemming en samenhang. Het netwerk behoudt daarbij een zelfstandige positie en opereert daarin vanuit de doelstellingen: van en door de instellingen werken aan een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en examinering.