Skip to main content

Portefeuilleverdeling bestuur Kwaliteitsnetwerk mbo

Portefeuilleverdeling bestuur Kwaliteitsnetwerk mbo

Vanaf 1 januari 2024 is de samenstelling van het bestuur van het Kwaliteitsnetwerk MBO gewijzigd, met bijbehorende veranderingen in de portefeuilleverdeling. Hieronder vindt u de herziene portefeuilleverdeling:

Bestuur rol Portefeuille
Mare Riemersma voorzitter bestuur Strategie & organisatie en referentiewaarden
Marloes de Vries bestuurslid Bedrijfsvoering
Karina Visscher bestuurslid Referentiewaarden
Cyrille van Bragt bestuurslid Kennisdeling en professionalisering
Paul Oomens bestuurslid Strategie & organisatie en referentiewaarden
Saskia Schenning bestuurslid Instellingsdialogen en kennisdeling coalities en ambassadeurs

Het vernieuwde bestuur kijkt er naar uit om samen met alle aangeslotenen te werken aan toekomstbestendig mbo-onderwijs.