Skip to main content

Stap 5

In dit stappenplan vindt u een overzicht van activiteiten die teams (kunnen) uitvoeren wanneer ze meedoen aan een interscolaire peer review van het Kwaliteitsnetwerk mbo. De hulpkaarten zijn ook beschikbaar in Word zodat u ze kunt bewerken/aanpassen.

Stap 5 : Peer review organiseren

  1. De procesbegeleiding legt jullie leervraag vast en maakt een programma / een draaiboek (met werkvormen) voor jullie peer review.
  2. Jullie geven feedback op deze uitwerkingen zodat er een definitief programma ontstaat en jullie leggen vast op welke dag de peer review plaatsvindt.
  3. Jullie zorgen voor de werving van geschikte peers voor de peer review van één van de andere opleidingen (hulpkaart 6).
  4. Jullie bereiden je “eigen verhaal” voor en bepalen welke documentatie van belang is voor jullie peer panel.
  5. Jullie zorgen ervoor dat het peer panel de documentatie op tijd ontvangt.
  6. De procesbegeleiding verwerkt jullie documentatie eventueel in een gespreksleidraad met aandachtspunten (voor jullie peer panel). Jullie zorgen ervoor dat op jullie eigen locatie alles en iedereen op tijd geregeld is voor jullie peer review.
Hulpkaart 6

Het peer panel