Skip to main content

Stap 4

In dit stappenplan vindt u een overzicht van activiteiten die teams (kunnen) uitvoeren wanneer ze meedoen aan een interscolaire peer review van het Kwaliteitsnetwerk mbo. De hulpkaarten zijn ook beschikbaar in Word zodat u ze kunt bewerken/aanpassen.

Stap 4 : De startbijeenkomst

  1. Tijdens de startbijeenkomst helpt de procesbegeleider van het Kwaliteitsnetwerk om jullie leervraag te formuleren (hulpkaart 5).
  2. Samen bepalen jullie welke peers nodig zijn en of deze beschikbaar zijn binnen de instellingen die meedoen aan jullie peer review (zo niet, dan helpt het Kwaliteitsnetwerk met het zoeken naar andere peers).
  3. Samen bedenken jullie een aanpak en werkvorm(en) voor de peer review.
  4. Jullie spreken alvast af welke data geschikt zijn voor de uitvoering van de peer review.
  5. De secretaris van het kwaliteitsnetwerk mbo legt alles vast en zorgt ervoor dat jullie dit snel per mail ontvangen.
Hulpkaart 5

Voorbereiding peer review