Skip to main content

Columns

In de proeftuinen plukken we straks een kleurrijk boeket

| Mare Riemersma

Op donderdag 7 april klonk het startschot voor de proeftuinen rondom het Referentiewaardenmodel. Na twee jaar samen ontwerpen en ontwikkelen is het nu zaak om het geheel uit te proberen in de praktijk. Het doel is dat de deelnemende scholen en teams een leerervaring opdoen. Daarnaast is de proefperiode ook bedoeld om het model werkbaar en werkzaam te maken.

Inspirerend en vruchtbaar!

| Myranda van der Leeden

Het is inspirerend om met collega’s van verschillende disciplines van meerdere mbo-instellingen in een coalitie gemotiveerd met elkaar aan de slag te zijn met een voor jou waardevol thema. En het werk wat je met elkaar verricht is ook nog eens vruchtbaar. Het levert wat op! Kijk naar dit videofragment waar het enthousiasme vanaf spat!!

Hardnekkige paradigma’s

| Peter van Mulkom

Achterom kijkend om er van te leren. Dat doe ik graag in deze periode. Heerlijke twee weken zijn het eigenlijk. Veel vrij en wat werken met de blik vooruit. Dat gaat me gemakkelijk af met een bijna lege agenda…. Met een aantal onderwijsbestuurders sprak in ik in de eerste week van het nieuwe jaar af voor een themawandeling.

Meedoen aan een coalitie is een verrijking voor jezelf en voor het onderwijs in Nederland!

| Jeroen van der Weijde

Jeroen van der Weijde, ambassadeur, heeft het afgelopen jaar een actieve bijdrage geleverd in de coalitie Data. In een vlog vertelt hij over zijn ervaringen binnen het netwerk.

“Zeilen is anticiperen op wat er komen gaat”

| Marloes de Vries

Met ruime wind in de zeilen stoven we de golf van Kalamata binnen na een prachtige zeiltocht deze zomer vanuit de Ionische zee, het westen van Griekenland. Met varen gebeuren er altijd onverwachtse dingen zoals het moment waarop ik opeens midden op zee een bons hoorde gevolgd door een ploppend geluid van iets wat met opwaartse druk boven water komt! Verontwaardigd keek een zeeschildpad mij aan en zwom met 1 poot/zwemvlies omhoog verder.

Instellingsdialoog: Een cadeautje!

| Ronald Stevens

Een instellingsdialoog verkent de weg naar verbetering van het onderwijs via verschillende perspectieven, faciliteert het gesprek over een vraagstuk. In feite is het een vorm van peer review, waarbij collega’s uit het mbo-veld bij een andere

Een fris nieuw geluid vanuit het netwerk

| Karina Visscher

Karina Visscher, bestuurslid van het Kwaliteitsnetwerk mbo, heeft de activiteiten rondom de instellingsdialogen in haar portefeuille. In de onderstaande vlog verteld ze over haar ervaringen binnen het netwerk.

Een nieuwe lente, een nieuw model

| Mare Riemersma

‘Een belangrijk moment in de doorontwikkeling van de kwaliteitsborging van de sector’, onderstreepte dagvoorzitter en voorzitter van het college van bestuur van Noorderpoort Wim van de Pol, direct in de eerste woorden van deze conferen

Teams aan zet met data

| Paulo Moekotte

Scholen worden hoe langer hoe meer verantwoordelijk geacht voor de eigen onderwijskwaliteit. Het zijn vooral docenten die volgens de onderwijsinspectie het verschil maken als het gaat om de prestaties van studenten: zij hebben zicht op prestaties en voortgang en zij meten en analyseren om hun lessen te verbeteren (Inspectie van het Onderwijs, 2017). En die docent is nooit klaar met leren en innoveren. Dat is het afgelopen jaar wel duidelijk geworden door de impact van de coronacrisis.