Skip to main content

Referentiewaardenmodel

Op weg naar een nieuwe system van Referentiewaarden

Als sector zijn we aan zet om toe te werken naar een eigen systematiek van kwaliteitszorg en kwaliteitsborging vanaf 2025. De MBO Raad heeft daarom het Kwaliteitsnetwerk mbo gevraagd tot een voorstel te komen voor zo’n nieuwe systematiek. Als netwerk mikken we op een systematiek dat past bij een wendbaar mbo, die vanuit eigenaarschap stimulans geeft aan het voortdurend versterken van de onderwijskwaliteit en zodanig vertrouwen biedt aan de overheid dat de onderwijsinspectie meer op afstand kan komen te staan. Zowel OCW en de onderwijsinspectie ondersteunen deze ontwikkeling. We kijken naar kwaliteitsstandaarden én de vermogens om kwaliteit te bieden en onderzoeken op welke manier we voortdurend de kwaliteit van leerroutes kunnen waarmaken en bewaken. We hebben dit samengebracht in een referentiewaardenmodel. Hierdoor kan elke mbo-instelling vanaf 2025 intern én extern laten zien dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is.

Hoe nu verder?
Nu gaan we met elkaar aan de slag om het model te vullen en in de praktijk te laden. Door de uitwerking van het model in en door de praktijk te voeden, zorgen we voor verbinding tussen de te ontwikkelen standaarden. Vanaf schooljaar 2022/2023 starten we met experimenteren in proeftuinen. Het model en de wijze van toepassen helpt ons in de dagelijkse praktijk als instellingen en teams de kwaliteit te bieden en te borgen. Al doende gaan we dit testen en ervaren hoe we samen deze nieuwe systematiek goed werkbaar en werkzaam kunnen maken.

Aanmelden voor de proeftuinen of wil je meer weten over het referentiewaarden model, neem contact op met info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl.