Skip to main content

Referentiewaardenmodel

Op weg naar een nieuw systeem van Referentiewaarden

De mbo-sector wordt uitgedaagd om meer regie te nemen op toekomstbestendige kwaliteitszorg. Een dergelijke kwaliteitscultuur vraagt om een goed ontwikkeld lerend vermogen over de gehele linie. In opdracht van de MBO Raad heeft het Kwaliteitsnetwerk mbo uitgebreid verkend welke kwaliteitseisen passen bij een toekomstbestendig mbo. Dit gebeurde in samenspraak met stakeholders als het ministerie van Onderwijs, de MBO Raad, de Inspectie, bestuurders, docenten en studenten en werkveld. Belangrijke stap hierbij is het ontwikkelen van een gedeelde visie op kwaliteit. Deze visie is de basis voor het Referentiewaardenmodel en geeft de instellingen en de teams concrete handvatten om de kwaliteit verder te versterken. Hiervoor gaat de instelling met studenten, het regionale werkveld en alle andere denkbare stakeholders de dialoog aan over de kwaliteit van het onderwijs: hoe zorgen we voor wendbaar beroepsonderwijs dat voortdurend actuele opleidingen van goede kwaliteit biedt? Waar staan we en hoe kunnen we verbeteren?  We laten elkaar zien waar we staan, zijn daar transparant in en willen onze stakeholders rekenschap geven. Zo komen we gezamenlijk verder. Met name de betrokkenheid van de student en het werkveld zijn hierbij van onmisbare waarde.

Hoe nu verder?
Vanaf schooljaar 2022/2023 zijn we gestart met experimenteren in proeftuinen. Het model en de wijze van toepassen helpt ons in de dagelijkse praktijk als instellingen en teams de kwaliteit te bieden en te borgen. Al doende gaan we dit testen en ervaren hoe we samen deze nieuwe systematiek goed werkbaar en werkzaam kunnen maken.

Naar een mbo-eigen kwaliteitssysteem - Optelsom van verdiend vertrouwen en doorvoeld eigenaarschap

Longread: De ontwikkeling van het model

Bekijk hier de Routekaart