Skip to main content

Proeftuinen

In schooljaar 22/23 en 23/24 doen we als sector ervaring op met het model. Dat gebeurt in proeftuinen bij circa 30 mbo instellingen. Scholen die aan een proeftuin meedoen leren via referentiewaarden te kijken naar hun eigen onderwijskwaliteit. De proeftuin levert de school een zelfevaluatierapport op dat deze kan gebruiken voor bij het vaststellen van de eigen ontwikkelagenda. We oefenen met nieuwe instrumenten die passen bij het Referentiewaardengedachtegoed, zoals peer review en kwaliteitstafels. De proefperiode is bedoeld om het model werkbaar en werkzaam te maken. Tot medio 2024 wordt het model op basis van de proeftuinervaringen doorontwikkeld. In 2024 vindt de besluitvorming plaats over of de sector het model omarmt. Maar zover is het nog niet. De sector is aan zet.

Onderstaande instellingen doen al mee!