Skip to main content

Professionaliseringsactiviteiten Referentiewaarden

De kracht van het Referentiewaarden traject ligt in het feit dat het eigenaarschap bij de sector ligt. De mbo-instellingen hebben, in een opdracht via de MBO Raad, deze beweging in gang gezet en willen hiermee aan de slag. Het is daarom belangrijk om zo veel mogelijk kennis, kunde en ervaring in het werken met het model te borgen binnen de instellingen. Hiervoor organiseert het Kwaliteitsnetwerk verschillende professionaliseringsactiviteiten. Zo kan ook vanuit de proeftuinen het leren van door en met elkaar versterkt worden.

Training Referentiewaarden en opbrengsten van proeftuinen

In deze training worden op praktische en concrete wijze het referentiewaardenmodel, (nut, noodzaak en inhoud) en de bijbehorende proeftuinen toegelicht. Er worden praktische handvatten gegeven over het toepassen van het model, zoveel mogelijk aansluitend bij de eigen praktijk. Instrumentarium zoals Peer Review en kwaliteitstafels komen aan bod. Ook worden ervaringen en tips die op dat moment al uit de proeftuinen naar voren zijn gekomen gedeeld. Er is ruim gelegenheid voor eigen inbreng en het stellen van vragen.