Skip to main content

Aanmelden of meer informatie 

In de proeftuin periode wordt het werken met het referentiewaarden-model uitgeprobeerd. We hebben hier twee schooljaren voor uitgetrokken: 2022/2023 en 2023/2024.

De instelling kan kiezen waarmee het wil gaan oefenen (menu á la carte) én bepaalt op welke niveau en op welke schaal geoefend wordt. Dit kan op teamniveau (leerrouteniveau) en instellingsniveau (portfolioniveau) en/of kleinschalig bij enkele onderwijsteams of bij een locatie, domein/sector, college. Na aanmelding voor de proeftuinen wordt er contact met opgenomen om een intakegesprek te plannen zodat de proeftuin op maat wordt ingericht. Door het invullen van dit formulier geef je aan dat je graag met jouw instelling wilt deelnemen aan de proeftuinen.

Wil je meer informatie over het Referentiewaardentraject? Neem dan contact op via info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl.