Skip to main content

Stap 3

In dit stappenplan vindt u een overzicht van activiteiten die teams (kunnen) uitvoeren wanneer ze meedoen aan een interscolaire peer review van het Kwaliteitsnetwerk mbo. De hulpkaarten zijn ook beschikbaar in Word zodat u ze kunt bewerken/aanpassen.

Stap 3: Voorbereiden

  1. Zorg voor een enthousiaste trekker (uit het team) en geef de contactgegevens door aan het kwaliteitsnetwerk mbo.
  2. Informeer het team tijdens een teamvergadering.
  3. Probeer met het team de ambitie / het probleem alvast te vertalen in een leervraag (hulpkaart 4).
  4. Plan samen met het kwaliteitsnetwerk mbo een datum voor de startbijeenkomst.
Hulpkaart 4

Voorbereiding startbijeenkomst