Skip to main content

Stap 6

In dit stappenplan vindt u een overzicht van activiteiten die teams (kunnen) uitvoeren wanneer ze meedoen aan een interscolaire peer review van het Kwaliteitsnetwerk mbo. De hulpkaarten zijn ook beschikbaar in Word zodat u ze kunt bewerken/aanpassen.

Stap 6: Peer review uitvoeren

  1. Tijdens de peer review nodigen de peers jullie uit om het verhaal rondom jullie leervraag te vertellen en te laten zien.
  2. Misschien vragen de peers ter plekke om nog wat aanvullende documentatie; zorg dat er iemand beschikbaar is die dit kan aanleveren.
  3. De peers reflecteren op jullie leervraag en denken met jullie mee.
  4. De procesbegeleider van het kwaliteitsnetwerk mbo zorgt ervoor dat iedereen voldoende gehoord wordt en dat de doelstellingen van de peer review gehaald worden.
  5. Tijdens de peer review proberen jullie alvast de follow-up te formuleren: welke volgende stap zetten jullie als team in relatie tot de leervraag (in een teamvergadering bespreken jullie dit ook met de rest van het team) (hulpkaart 7).
  6. De secretaris van het kwaliteitsnetwerk mbo zorgt ervoor dat alles wordt vastgelegd zodat er geen informatie verloren gaat.
Hulpkaart 7

Vervolgactiviteiten peer review (follow-up)