Skip to main content

Leergang verandermanagement

Met het Kwaliteitsnetwerk mbo investeert het mbo nadrukkelijk in (een systeem rond) kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Die aandacht voor kwaliteit en innovatie in de sector hangt samen met de grote dynamiek en de onderling verbonden uitdagingen in de sector. Zowel op het vlak van onderwijs als in maatschappelijke rol is het mbo uiterst zichtbaar en is er voortdurend interactie tussen ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Het samen met Sioo ontwikkelde programma Lerend veranderen ondersteunt bestuurders en managers in mbo-instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Er zijn twee leergangen ontwikkeld, één voor bestuurders en één voor directie/opleidingsmanagement.

Aanmelden?
Wil je nadere informatie ontvangen over deze leergang of direct aanmelden? Stuur dan een mail naar info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl