Skip to main content

Basis Auditorentraining

In opdracht van Stichting kwaliteitsnetwerk mbo heeft de MBO Academie een Basis Auditorentraining ontwikkeld voor belangstellenden uit het mbo-werkveld. Deze auditorentraining is gericht op het trainen van deelnemers zodat zij zelf interne audits binnen de eigen onderwijsinstelling kunnen uitvoeren. Basis voor de training is het inspectiekader voor het mbo. Uiteraard wordt ook aandacht geschonken aan andere vormen van audit systematiek zoals het door het netwerk gebruikte Dialoogmodel.

De opbouw

In een programma van 2 dagen ga je stapsgewijs aan de slag met de organisatie en uitvoering van een interne audit. Van voorbereiding tot uitvoering van een audit. Maar ook het schrijven en de reflectie op de (eerste) auditervaring komt aan bod in de training. Tijdens de training zal een gastspreker een inspirerende bijdrage verzorgen.

Onderwerpen

  • Dagdeel 1: Inspectiekader en auditbegrippen;
  • Dagdeel 2: De auditorganisatie, voorbereiding en planning;
  • Dagdeel 3: Aan de slag, de audit voorbereiden en gesprekken voeren;
  • Dagdeel 4: Terugkoppeling, het vervolg en rapporteren.

Meer informatie?
Neem contact op met de MBO Academie voor uitvoeringsdata van de leergang via telefoonnummer: 085-0080900 of kijk opĀ www.mboacademie.nl.