Skip to main content

Trainingen

Naast het uitvoeren van instellingsdialogen en/of peer-reviews, stimuleert het netwerk kennisbevordering. Zo worden er bestuurstafels rond kwaliteitsthema’s en landelijke platformdagen voor kwaliteitsmedewerkers (in samenwerking met de MBO Raad) georganiseerd. Daarnaast stimuleert het netwerk opleidingen en leergangen; hiernaast vind je het professionaliseringsaanbod dat met regelmaat wordt aangeboden.