Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Thema-audits

Naast de instellingsaudits heeft het Kwaliteitsnetwerk ook een aantal thema-audits ontwikkeld. Deze audits zijn facultatief en helpen de instelling om gericht meer zicht te geven op de Governance rond de thema's.

Thema-audit BPV

Uit verschillende tevredenheidsmetingen en geluiden vanuit werkgeverskringen blijkt dat de BPV nog aanmerkelijk voor verbetering vatbaar is. De stage is divers en vaak gevarieerd georganiseerd en er zijn tal van partijen bij betrokken. Het gevolg is dat de stage voor de buitenstaander slechts beperkt transparant is. In 2011 hebben MKB, VNO NCO, de MBO Raad, Colo en het Ministerie van OCW een BPV-protocol uitgebracht voor een gezamenlijke aanpak van de BPV. Dit protocol is nog niet overal volledig geïmplementeerd. Voor wat betreft het deel waar de mbo scholen invloed op hebben, is het van belang dat er verbeteringen worden aangebracht. Structurele borging van de kwaliteit van de BPV is vereist binnen een adequaat systeem van ‘checks and balances’ en een voldoende dekkende processtructuur.

De BPV is daarom een van de twee actuele onderwerpen waarmee de instellingsaudits van het Kwaliteitsnetwerk kunnen worden uitgebreid. Een instelling kan er ook voor kiezen alleen het thema BPV diepgaand te laten zoeken. Dat laatste past bij het verbeterkarakter dat de audits hebben.

Thema-audit examinering

Hoewel de kwaliteit van het onderwijs de laatste jaren in het mbo sterk verbeterd is, blijft de verbetering van examinering en diplomering hierbij achter. De examenkwaliteit is ondanks alle acties van scholen nog bij te veel opleidingen niet op orde; dat geldt voornamelijk voor de borging van de examenkwaliteit. Structurele borging van de kwaliteit van de examenorganisatie in de volle breedte vereist een adequaat systeem van ‘checks and balances’ en een voldoende dekkende processtructuur. Kwaliteitsborging examinering is om die reden een van de twee actuele onderwerpen die aan de instellingsaudits van het Kwaliteitsnetwerk kunnen worden toegevoegd. De instelling kan er ook voor kiezen alleen het thema Examinering diepgaand te laten onderzoeken in het kader van het verbeterkarakter dat de audits hebben.

(Instrumenten t.b.v. de thema-audits kunt u terugvinden op de pagina documenten / audits / thema audits)