Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Werkgroep ‘Instrument en procedure’

De werkgroep ‘Instrument en procedure’ ontwikkelt de instrumenten en procedures voor de instellingsaudit die vanuit de stichting wordt uitgevoerd bij de aangeslotenen. De werkgroep stelt daar waar nodig de instrumenten en procedures bij.

De werkgroep heeft zich tot op heden beziggehouden met:

 • Het ijken van de te gebruiken instrumenten;
 • Het beschrijven van de auditprocedure;
 • Het becommentariëren, beoordelen, valideren, toetsen op bruikbaarheid en evalueren van instrumenten of procedures voor de instellingsaudit.

De werkgroep werkt op basis van opdrachten van het Bestuur. Zij ontwikkelt niet zelf de instrumenten, maar adviseert aan het Bestuur over aangeleverde producten of de ontwikkeling daarvan. Vervolgens doet de werkgroep waar nodig voorstellen om instrumenten en procedures te ontwikkelen of bij te stellen. 

In algemene zin houdt de werkgroep zich bezig met: 

 • Het herijken van het auditinstrument 2.0 op grond van de pilots;
 • Het aanpassen van de procedure voor de nieuwe wijze van auditen op grond van de pilots;
 • Het opstellen van een format auditrapportage;
 • Doorontwikkeling MBO assessment (vragenlijst voor teammanagers);
 • Het herijken van de zelfevaluatie op grond van een nadere analyse;
 • Het herijken van de kwaliteitsprofielen op grond van nadere analyse;
 • Het ontwikkelen van een kader voor de peerreviews op opleidings- en domeinniveau;
 • Ontwikkelen van een procedure om de auditsystematiek (inhoud en proces) te evalueren (PDCA);
 • Klankbordgroep /validering ontwikkeling instrument bpv en examinering.

Het bestuur heeft de volgende activiteiten voor de werkgroep bepaald:

 • Advies Tijdpad audit 2.0;
 • Advies Examenscan;
 • Advies BPV-scan;
 • Advies Opzet vergelijkende audits
 • Instrument voor evaluatie van instellingsaudit (samenwerking met Werkgroep Kennisdeling en professionalisering);
 • Consistentie-beoordeling van instrumenten.