Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Werkgroep Expertise

De werkgroep Expertise draagt zorg voor de actuele informatie met betrekking tot kwaliteitszaken, en publiceert de analyses hiervan op de website van het netwerk.

De werkgroep Expertise kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de kwaliteit van de informatie (de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de bron) nog voor de gevolgen van het gebruik van de informatie, analyses of het opvolgen van eventuele adviezen voor de organisatie die dit doet. De verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsbeleid ligt bij de instellingen, niet bij het Kwaliteitsnetwerk mbo.

De werkgroep Expertise heeft zich tot op heden beziggehouden met:

  • Het adviseren van het Kwaliteitsnetwerk mbo in het kader van lopende ontwikkelingen;
  • Het inventariseren van interessante thema’s t.b.v. de themabijeenkomsten;
  • Het inventariseren van ophanden zijnde ontwikkelingen binnen het BVE-veld en het adviseren waar deze zaken de werkzaamheden van het netwerk betreffen.

Focus op Kwaliteitscultuur in 2017

Doel
Bijdragen aan de duiding van het begrip kwaliteitscultuur en de betekenis daarvan voor de kwaliteit van het onderwijs in een instelling. 
Het op- en uitbouwen van de expertise van het netwerk (denktank).

Strategie
1. Onderzoeken van thema’s rond de problematiek van de kwaliteitscultuur vanuit publicaties Onderwijsraad en rapportages. En door participatie in de platforms die kwaliteitscultuur op de agenda hebben staan.
2. Onderzoeken van de ontwikkeling van wet- en regelgeving die te maken heeft met de versterking van het eigenaarschap binnen het onderwijs.
3. Onderzoek naar de ontwikkeling van het eigenaarschap binnen andere onderwijssectoren en andere takken van sport.
4. Onderzoeks-rapportages opleveren met analyses en aanbevelingen voor bestuurders van onderwijsinstellingen.

Resultaat
De publicatie Kwaliteitscultuur versterken in Onderwijsteams. Hoe doe je dat? met een integrale analyse van de bevindingen gekoppeld aan adviezen voor bestuurders KNWmbo.
In de publicatie wordt aandacht besteed aan:
o Duiding van het begrip kwaliteitscultuur
o Mogelijke interventies op de verschillende lagen van de organisatie ter bevordering en/of ondersteuning van de kwaliteitscultuur
De werkgroep levert in samenwerking met NCP EQAVET een bijdrage aan de ontwikkeling van de cultuurportretten en dialoog-instrumenten over kwaliteitscultuur in teams. 

De publicatie is gepresenteerd op de landelijke dag van het Kwaliteitsnetwerk MBO 'Kwaliteit op het spoor' 5 oktober 2017. Over de eraan verbonden workshop werd gezegd; 'In een erg goed bezochte workshop vonden interessante gesprekken plaats tussen de deelnemers naar aanleiding van de 10 inzichten. Publicatie heel goed ontvangen.'

Documenten en links:

Documenten van de werkgroep Expertise kunt u vinden op de pagina Documenten / werkgroep expertise