Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Werkgroepen

Een van de uitgangspunten van het Kwaliteitsnetwerk mbo is om vanuit een proactieve houding een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de instellingen binnen de MBO sector, door collegiale consultatie en het waarderend spiegelen op elkaars kwaliteit. Hiertoe heeft het Kwaliteitsnetwerk een aantal werkgroepen in het leven geroepen.

Doelstelling werkgroepen

  • Dicht bij de bron van de nieuwste ontwikkelingen
  • Meedenken en meebeslissen over koers en kwaliteit van het netwerk
  • Deskundigheidsbevordering door het intensief delen van expertise
  • Het samen werken aan een betere kwaliteit


Het Kwaliteitsnetwerk mbo kent drie werkgroepen. Deze groepen worden elk aangestuurd door twee portefeuillehouders vanuit het bestuur. De voorzitters worden voor 80 uur op jaarbasis gefaciliteerd. Voor elke werkgroep wordt een rooster van aftreden opgesteld. Indien een plaats beschikbaar komt in de werkgroepen wordt dit middels de website kenbaar gemaakt. Leden kunnen vervolgens hun interesse kenbaar maken.