Skip to main content

Werkbezoek Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Werkbezoek Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De samenleving verandert in een snel tempo. In het mbo wordt dan ook voortdurend gewerkt aan toekomstbestendig onderwijs. In dat licht is op 22 mei jl. een inspirerend gesprek gevoerd over het referentiewaarden gedachtegoed, het bijbehorende ordeningsmodel en ervaringen in de proeftuinen. Hiervoor waren we te gast bij mboRijnland. Dit in aanwezigheid van medewerkers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Inspectie van het Onderwijs (IvhO), de MBO Raad, het Kwaliteitsnetwerk mbo en mboRijnland. Henrike Karreman vervulde hierbij de rol als een van de tafelhosts.

Wat heeft de proeftuin mboRijnland opgeleverd? Wat doen teams nadat proeftuinen zijn afgesloten? Is er een effect op andere teams? Daarnaast ook breder dan mboRijnland kijkend. Hoe zijn andere proeftuinen ingericht? Welke leereffecten zijn er zichtbaar? Tot slot zijn er vragen opgehaald bij OCW en de IvhO voor de MBO Raad en het Kwaliteitsnetwerk mbo. Deze vragen worden meegenomen in de doorontwikkeling. Zodat we kunnen komen tot omarming van dit geheel door de sector in het najaar.