Skip to main content

Werk je mee aan de evaluatie Burgerschapsonderwijs?

Werk je mee aan de evaluatie Burgerschapsonderwijs?

Het Kennispunt MBO Burgerschap heeft een gratis digitale tool ontwikkeld waarmee docenten hun burgerschapsonderwijs kunnen evalueren. Het gaat om de Zelfevaluatie Burgerschap, een digitale vragenlijst voor docenten, studenten en beleidsmedewerkers. De uitkomsten geven inzicht in de ambities van het team op het gebied van het burgerschapsonderwijs.
Ze willen nagaan hoeveel professionals in het mbo deze tool gebruiken. Daarom het vriendelijk verzoek om deze korte vragenlijst in te vullen, zodat zij inzicht krijgen in het gebruik hiervan.
Ook als je de tool (nog) niet gebruikt ontvangen ze graag je reactie.