Skip to main content

Wegwijs in kwaliteit

De coalitie Teams aan Zet werkt hard aan de ontwikkeling van een digitale kennisbank voor onderwijsteams. Het ontwerp van de website www.wegwijsinkwaliteit.nl is gedeeld tijdens de themabijeenkomst voor ambassadeurs en coalitieleden op 30 juni. Op deze vindplaats worden diverse instrumenten verzameld die van nut kunnen zijn voor onderwijsteams. Zo kan er via het gebruik van zoekcriteria straks gezocht worden naar bijvoorbeeld teamscan instrumenten of peer review systemantiek.

In dit nieuwsbericht tref je een link naar een Forms formulier, door middel van dit formulier kun je een item uploaden. De eerste verzameling van instrumenten/werkvormen/handreikingen etc. voor de kennisbank voor onderwijsteams doen we via dit formulier. Met de verkregen informatie gaan we de kennisbank vullen en vervolgens kan er straks rechtstreeks een item/werkvorm/instrument worden toegevoegd, zonder tussenkomst van derden.

Het is nog even mogelijk om items aan te leveren via het forms formulier. Eventuele bijlagen kunnen gestuurd worden naar info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl. Denk hierbij aan documenten, filmpjes, foto’s etc.  Hoe meer instrumenten we met elkaar verzamelen hoe meer profijt onderwijsteams hiervan kunnen hebben. Twijfel je of een instrument geschikt is, vul het format dan toch in. Straks kunnen we monitoren in hoeverre naar de instrumenten gezocht wordt. Ook dubbelingen zijn geen bezwaar. Deze zullen we voor publicatie eruit filteren.

Graag ontvangen we de informatie z.s.m. zodat we met het vullen en bouwen van het systeem aan de slag kunnen. We ontvangen graag voor 19 juli de informatie. Names de coalitie Teams aan zet alvast dank voor jullie medewerking.

In de zomer werken wij achter de schermen door aan het vullen van het systeem zodat dit aan de start van het nieuwe schooljaar met jullie gedeeld kan worden.