Skip to main content

Uitnodiging bestuurstafels Referentiewaardentraject

Uitnodiging bestuurstafels Referentiewaardentraject

Op 26 en 28 maart 2024 organiseren wij online bestuurstafels over de voortgang van het referentiewaardentraject. Er zal in het bijzonder ingegaan worden op de proeftuinervaringen. Er is immers veel belangstelling van instellingen om mee te doen aan de proeftuinen. We gaan richting de 30 scholen!

Tijdens de bestuurstafels in maart zullen 2 bestuurders een casus inbrengen over hun proeftuinen. De casussen gaan over ervaringen met proeftuinen, wat we ervan leren en welke vraagstukken we zien met oog op versterken van het leren. Op basis daarvan er een goed en leerzaam gesprek ontstaan, waarbij ook de vragen van iedere deelnemer ingebracht kunnen worden.

Via dit formulier kun je je inschrijven voor een van beide data.