Skip to main content

Training referentiewaarden en opbrengst

Training Referentiewaarden en opbrengsten van proeftuinen

Op 29 februari is er weer een training georganiseerd over het Referentieaardenmodel in het mbo. Enkele reacties van deelnemers :”dit is de sleutel om het te hebben over het onderwijs en hoe we samen beter onderwijs kunnen neerzetten” en “Erg waardevol, deze integrale kijk op onderwijs biedt handvatten voor ieders rol en alle lagen, van CvB tot student” en vooral ook: “Deze training is heel geschikt voor mensen die het onderwijs maken. Managers en docenten, schrijf je in!” De eerstvolgende mogelijkheid is op 10 april van 10.00 tot 16.00 uur bij Bar Beton in Utrecht.

In deze training worden op praktische en concrete wijze het referentiewaardenmodel, (nut, noodzaak en inhoud) en de bijbehorende proeftuinen toegelicht. Er worden praktische handvatten gegeven over het toepassen van het model, zoveel mogelijk aansluitend bij de eigen praktijk. Instrumentarium zoals Peer Review en kwaliteitstafels komen aan bod. Ook worden ervaringen en tips die op dat moment al uit de proeftuinen naar voren zijn gekomen gedeeld. Er is ruim gelegenheid voor eigen inbreng en het stellen van vragen.

Wil je deelnemen aan de training? Meld je dan hier aan.