Skip to main content

Training begeleiding proeftuinen Referentiewaarden

Training voor begeleiders van proeftuinen

Op 23 maart 2023 wordt er een training georganiseerd m.b.t. het Referentiewaardentraject en de bijbehorende proeftuinen.

In deze training worden op praktische en concrete wijze het referentiewaardenmodel, (nut, noodzaak en inhoud) en de bijbehorende proeftuinen toegelicht. Er worden praktische handvatten gegeven over het toepassen van het model, zoveel mogelijk aansluitend bij de eigen praktijk. Instrumentarium zoals Peer Review en kwaliteitstafels komen aan bod. Ook worden ervaringen en tips die op dat moment al uit de proeftuinen naar voren zijn gekomen gedeeld. Er is ruim gelegenheid voor eigen inbreng en het stellen van vragen.

Wil je deelnemen aan een training? Meld je dan hier aan.