Skip to main content

(Na)Scholing Dialoogmodel

(Na)Scholing Dialoogmodel

Sinds september 2017 werkt het Kwaliteitsnetwerk mbo met het Dialoogmodel. Het is een doorontwikkeling van de instellingsaudit waarbij we de dialoog hebben geïntroduceerd naar een geheel nieuwe manier van kijken naar instelling en nieuwe perspectieven, die in samenhang de kwaliteit van het onderwijs beïnvloeden. Deze  manier van kijken vraagt een andere manier van auditen, het vraagt andere competenties van de auditor. Daarom is er voor gekozen om naast een voorzitter, een secretaris en een auditor uit het Kwaliteitsnetwerk mbo ook een bestuurder in de auditcommissie te laten plaatsnemen.

Dit betekent ook dat alle auditoren geschoold worden in deze systematiek, alvorens ze inzetbaar zijn bij de instellingsaudits. Daarnaast krijgen instellingen een goed beeld hoe het dialoogmodel wordt toegepast tijdens een instellingsaudit. Voor meer informatie verwijs ik u naar de publicatie.

Kennis over het dialoogmodel opfrissen?

Naast de scholing Dialoogmodel organiseren we ook terugkomdagen.De terugkomdag is bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers, die een scholing in het dialoogmodel hebben gehad. Deze scholing zal live plaatsvinden op 7 juni van 13.00 – 17.00 uur, bij KAS Woerden, De Bleek 13. Deelname aan de scholing is kosteloos. Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers. Voor de terugkomdag kun je je hier aanmelden.

De eerstvolgende reguliere scholing is op 27 september 2023 van 9.00-17.00 bij KAS Woerden, De Bleek 13. Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers.

Wilt u deelnemen aan deze scholing? U kunt zich hier aanmelden. Wilt u meer informatie over het programma neem dan contact op met Karin van Wijnen via kwijnen@deltion.nl.

Wat zijn de kosten voor de (na)scholing? De kosten worden, wanneer uw organisatie is aangesloten bij het netwerk, door het Kwaliteitsnetwerk mbo betaald.