Skip to main content

Teams aan Zet: Marieke steunt onderwijsteams bij hun kwaliteitsdoelen

Teams aan Zet: Marieke steunt onderwijsteams bij hun kwaliteitsdoelen

Marieke van Hoek is deelnemer aan een coalitie binnen het Kwaliteitsnetwerk mbo. Binnen de coalitie Teams aan Zet denkt zij mee over hoe onderwijsteams zelf aan de slag kunnen gaan met kwaliteitszorg. Wat heeft het samenwerken binnen een coalitie haar gebracht? En wat is de meerwaarde van de coalities van het Kwaliteitsnetwerk?

‘Binnen onze kleinschalige roc ben ik de enige die kwaliteitszorg in het functiepakket heeft’, vertelt Marieke. Zij werkt als onderwijsadviseur/kwaliteitsadviseur bij ROC ter AA, een onderwijsinstelling met locaties in Helmond en omgeving. ‘Ik monitor onze PDCA-cyclus, voer gesprekken met teams en opleidingsmanagers en organiseer de interne audits. Namens ROC ter AA ben ik ook de contactpersoon voor de Inspectie van het Onderwijs.’

Voeten in de klei

Ondanks haar adviserende rol staat Marieke nog dichtbij het onderwijs. ‘Ik heb zelf jarenlang voor de klas gestaan. Na mijn studies pabo en Nederlands ging ik aan de slag als docent Nederlands. Die ervaring komt nu goed van pas in mijn werk. De teams waarmee ik werk, zien dat er iemand aan tafel zit die zelf met de voeten in de klei heeft gestaan. Ik snap waar het op staat en waar het om gaat.’

Samenwerken in coalities

Vanuit haar taak voor kwaliteitszorg is Marieke ook deelnemer aan en kartrekker van de coalitie Teams aan Zet binnen het Kwaliteitsnetwerk mbo. In het Kwaliteitsnetwerk zijn diverse coalities actief die werken aan actuele vraagstukken en thema’s binnen het mbo. Deelnemers variëren van bestuurders tot studenten en van adviseurs tot docenten. Elk schooljaar werkt een coalitie aan een concrete doelstelling. Na afloop levert de coalitie een bruikbaar product of instrument dat elke mbo-onderwijsinstelling kan inzetten.

Faciliteren van onderwijsteams

‘Er zijn al meerdere coalities Teams aan Zet geweest’, vertelt Marieke. Aan het begin van het schooljaar 2023-2024 start de coalitie Teams aan Zet 3.0. ‘Deze coalitie moet bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijsteams. De eerste coalitie Teams aan Zet is vooral bezig geweest met het ontwikkelen van tools voor kwaliteitszorg waarmee teams zelf aan de slag kunnen gaan. Die tools hebben we verzameld op de website wegwijsinkwaliteit.nl. Daar vind je allerlei interventies, stappenplannen en andere instrumenten om kwaliteit aan te pakken.’

Feestje van de teams?

Elk jaar bepaalt het Kwaliteitsnetwerk mbo welke coalities starten en wat de belangrijkste vraagstukken zijn. Sommige thema’s krijgen een vervolg in het daaropvolgende schooljaar. ‘Na Teams aan Zet 1.0 wilden we de website wegwijsinkwaliteit.nl een passend vervolg geven’, legt Marieke uit. ‘Maar gebruikten de scholen de geüploade tools en werkvormen überhaupt? Na navraag bleek er vooral behoefte te zijn aan het delen van kennis en het uitwisselen van ervaring over de bestaande tools. Kwaliteitszorg is overal wel geïmplementeerd, maar er staan veel andere onderwerpen bovenaan de lijstjes van de teams. Hierdoor wordt het verantwoorden van de kwaliteit een “moetje” in plaats van een “feestje”. Daarmee hadden we voor de volgende coalitie ons doel te pakken.’

Waarmaken van kwaliteit

‘Onderwijsteams moeten hun verantwoordelijkheid kunnen en durven pakken. Daar bedacht de coalitie Teams aan Zet 2.0 een aantal concrete instrumenten voor’, vertelt Marieke. Het eerste instrument is het Ontwikkeltraject voor versterking van onderwijskundig leiderschap in het mbo, dat is opgezet in samenwerking met het Nationaal Coördinatiepunt Eqavet. ‘Iedereen die een sturende rol heeft in kwaliteitszorg in het mbo kan zich bij dit traject aansluiten. Het is niet alleen bedoeld voor teamleiders of managers, maar juist ook voor kwaliteitszorgmedewerkers en onderwijsadviseurs. De centrale thema’s in het traject zijn: “hoe krijg je als aanjager van kwaliteit onderwijsteams mee?” en “hoe faciliteer en ondersteun je hen in het waarmaken van onderwijskwaliteit?”.’

Creatieve werkvormen

Naast het ontwikkeltraject organiseerde de coalitie ook enkele intervisiebijeenkomsten samen met netwerkorganisatie Onderwijs124. ‘Iedereen met een hulpvraag op het gebied van onderwijsteams en kwaliteitszorg mag aansluiten bij zo’n bijeenkomst’, legt Marieke uit. ‘Tijdens de intervisiebijeenkomsten gaan we met die hulpvragen op een creatieve manier aan de slag. Je krijgt bijvoorbeeld een schetsblok in plaats een blok met lijntjespapier. In plaats van je gedachten in woorden te gieten, ga je tekenen. Zo word je gestimuleerd om op een andere manier na te denken over het probleem waar je tegenaan loopt. Je stapt uit je comfortzone en dat levert verfrissende inzichten op.’

Eén mbo-sector

Door de intervisiebijeenkomsten en haar eigen inbreng ziet Marieke het nut van de coalities binnen het Kwaliteitsnetwerk mbo. ‘Ik vind het werken met coalities binnen het Kwaliteitsnetwerk zeker van meerwaarde. We zijn één mbo, ook al werken we op verschillende scholen en in andere vakgebieden. Door samen op te trekken en goed na te denken over waar onze scholen echt behoefte aan hebben, kan het Kwaliteitsnetwerk echt van toegevoegde waarde zijn.’

Netwerk opgebouwd

Marieke haalt ook zelf veel uit haar rol in de coalitie Teams aan Zet. ‘Ik vind het een fijne manier van samenwerken. Aan de ene kant gaat de coalitie aan de slag met concrete handvatten waar iedereen in het mbo wat aan heeft. Aan de andere kant heb ik persoonlijk ook een nuttig thematisch netwerk opgebouwd. Als ik nu op het gebied van teams en kwaliteitszorg met een vraag zit, heb ik een waslijst aan mensen die ik kan benaderen en me verder kunnen helpen.’

Wil je deel deelnemen aan een coalitie of heb je ideeën over toekomstige coalities? Of wil je ambassadeur worden voor het Kwaliteitsnetwerk mbo? Neem dan contact op via info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl.