Skip to main content

Studenten-arena ‘De toekomst ligt in jullie handen’

Studenten-arena ‘De toekomst ligt in jullie handen’

Donderdag 16 mei jl. organiseerde het Kwaliteitsnetwerk mbo een studenten-arena in Amersfoort: ‘De toekomst ligt in jullie handen’. Tijdens deze bijeenkomst zijn we met meer dan 40 studenten uit het hele land in gesprek gegaan over de kwaliteit van het onderwijs. En vooral over wat studenten hiervan vinden. Dat deden we door middel van discussie en het bespreken van stellingen. Daarna zijn we in groepsgesprekken aan de slag gegaan met casussen ingebracht door de studenten. Dromen, ervaringen, ideeën over lessen, stages, begeleiding en de organisatie van het onderwijs zijn vandaag met elkaar gedeeld.
De conclusies en inzichten worden door het Kwaliteitsnetwerk mbo meegenomen en verwerkt in plannen om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren.