Skip to main content

Proeftuinen Referentiewaarden

Startbijeenkomst proeftuinen

Graag nodigen we je daarom uit voor een startbijeenkomst van de proeftuin-fase van het referentiewaardentraject. De bijeenkomst op donderdag 7 april bestaat uit twee onderdelen:

09.00-10.00 uur Online startschot voor de proeftuinen

Het 1e uur willen we graag in aanwezigheid van bestuurders in het mbo een gezamenlijk startsein geven voor de proeftuinfase. We gaan online met elkaar het gesprek aan over vragen als wat houdt het oefenen precies in? Hoe kun je in je rol als bestuurder de regie nemen in deze fase? Hoe kan het bestuurlijk goed geborgd worden? Welke ondersteuning wordt vanuit het Kwaliteitsnetwerk geboden? En tot slot: Hoe verhoudt het oefenen zicht tot de pilot die uitgevoerd wordt onder leiding van het ministerie van OCW?

10.30-13.00 uur Live toelichting op de proeftuinen voor iedereen betrokken bij mogelijke deelname aan een proeftuin.

In het 2e deel van het programma willen we graag concreet met elkaar aan de slag. Hoe ziet zo’n proeftuin periode eruit? In hoeverre kan je de proeftuin zelf inrichten? Welke instrumenten zijn beschikbaar? Wat kan je verwachten op gebied van ondersteuning

Aanmelden voor een of beide onderdelen kan via deze aanmeldlink. De onlinebijeenkomst wordt ook uitgezonden in de ruimte waar het fysieke onderdeel plaatsvindt. Je bent dus vanaf 09.00 uur van harte welkom bij Bar Beton Amersfoort, stationsplein 115-117 Amersfoort. Gesitueerd op het perron 4/5.

Kortom twee programmaonderdelen waar veel nuttige informatie wordt gedeeld zodat een afgewogen keuze gemaakt kan worden of je aan de proeftuin mee wilt doen. Vervolgens vindt er op een tijdstip dat het jullie uitkomt een intakegesprek op de instelling plaats. Op basis van het intakegesprek wordt de proeftuin voor de instelling op maat ingericht en worden afspraken in de vorm van een overeenkomst gemaakt. In de proeftuin periode voorzien we in meerdere instapmomenten en duur van de proeftuinperiode kan per instelling verschillen. Dit hangt af van de afspraken die we in de intake maken. De proeftuin leidt tot een partiële of meer integrale zelfevaluatie en eventueel een panelreview en gaat van start vanaf schooljaar 2022/2023.

Een week voor aanvang ontvang je aanvullende informatie over je gekozen programma en de proeftuinen. Nu al meer lezen over het referentiewaardentraject?

We zien je graag online of fysiek tegemoet in Amersfoort

Met vriendelijke groet,

Peter van Mulkom