Skip to main content

Open aanbod “Oefenen met het referentiewaardenmodel”

Open aanbod “Oefenen met het referentiewaardenmodel”

Het afgelopen jaar zijn er al veel instellingen en teams aan de slag gegaan met hun onderwijskwaliteit, aan de hand van het referentiewaardenmodel. Ter aanvulling op de maatwerktrajecten die tot nu toe worden aangeboden, is parallel daaraan ook een verkort aanbod ontwikkeld, om met een geringe tijdsinvestering inzicht te krijgen in de eigen onderwijskwaliteit, als team of als instelling, en ervaring op te doen met het gedachtegoed van het referentiewaardenmodel. Onderstaande worden 2 opties uiteengezet. Voor u als instelling zijn er geen kosten verbonden aan dit aanbod. Meer weten? We gaan graag in gesprek. Neem contact op met het Kwaliteitsnetwerk (info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl) of rechtstreeks met Rinske Stelwagen (06-3966 3450) of Esther Klaster (06-5772 7580).

Keuze 1: integrale zelfevaluatie met team

In één dag tijd maakt een team onder professionele begeleiding een integrale scan van hun onderwijskwaliteit, en de knoppen waaraan kan worden gedraaid om deze te verbeteren. Dit gebeurt door middel “het goede gesprek” met als onderlegger het referentiewaardenmodel. De opbrengsten van deze dialoog worden direct tijdens de sessie gevisualiseerd. Deze visualisatie fungeert tevens als zelfevaluatierapportage van het team.

Wat vraagt deze evaluatiesessie?

 • Eén uur voorbereiding met de teammanager, een kwaliteitszorgmedewerker en de procesbegeleider
 • Een evaluatiesessie van één dag met het team
 • Eén uur nabespreking/evaluatie door de teammanager, een kwaliteitszorgmedewerker en de procesbegeleider. Wat levert deze sessie op?
 • Ervaring met de systematische, integrale kijk op (verbeteren van) onderwijskwaliteit via het referentiewaardenmodel
 • Gezamenlijk beeld over de eigen onderwijskwaliteit en de gewenste of benodigde “next step” en eigenaarschap over de opbrengsten en vervolgacties
 • Een zelfevaluatierapport bestaande uit de visualisatie van de inzichten, aangevuld met aandachtspunten, acties, afspraken. Wanneer is deze sessie van meerwaarde?
 • Ter voorbereiding van teams op bijvoorbeeld het 4JO
 • Voor teams die op een nieuwe manier in gesprek willen gaan over hun onderwijskwaliteit,bijvoorbeeld als alternatief voor een audit
 • Voor teams met een terugkerend tegenvallend resultaat of ander probleem als alternatief voor een vervolgaudit
 • Voor teams waarin collectief eigenaarschap en teamkracht vergroot mag worden.

Keuze 2: Globale integrale zelfevaluatie op instellingsniveau

In één dag wordt onder professionele begeleiding met een gemengde groep betrokkenen uit de instelling een globale, integrale zelfevaluatie gemaakt op instellingsniveau. De opbrengsten en inzichten van deze dialoog worden direct tijdens de sessie gevisualiseerd. Deze visualisatie fungeert als zelfevaluatierapportage van de instelling.

Wat vraagt deze evaluatiesessie?

 • Eén uur voorbereiding met een bestuurder/manager, een kwaliteitszorgmedewerker en de procesbegeleider
 • Een evaluatiesessie van één dag met een gemengde groep vanuit de instelling (teams, staf, management, bestuur)
 • Eén uur nabespreking/evaluatie door een bestuurder/manager, een kwaliteitszorgmedewerker en de procesbegeleider. Wat levert deze sessie op?
 • Gezamenlijk beeld over de eigen onderwijskwaliteit, inzicht in ontwikkelvragen of aandachtspunten, afspraken over vervolgacties
 • Ervaring met de systematische, integrale kijk op kwaliteit op instellingsniveau via het referentiewaardenmodel
 • Een zelfevaluatierapport bestaande uit de visualisatie van de inzichten, aangevuld met aandachtspunten, acties, afsprakenVoor wie is deze sessie van meerwaarde?
 • Voor instellingen die in de aanloop zitten naar een nieuw meerjarenbeleid, kwaliteitsagenda of andere instellingsbrede projecten
 • Voor instellingen die de voortgang op (onderdelen van) meerjarenbeleid, kwaliteitsagenda of andere instellingsbrede projecten willen monitoren: tussentijds de thermometer erin
 • Voor instellingen die (onderdelen van) hun meerjarenbeleid, kwaliteitsagenda of andere instellingsbrede projecten willen evalueren
 • Voor het vaststellen van interne, verdiepende (onderzoeks)vragen.