Skip to main content

Terugblik ambassadeursbijeenkomst

Terugblik ambassadeursbijeenkomst

Op 15 december is er door ambassadeurs van het netwerk op inspirerende wijze gewerkt aan de vraagarticulaties van urgente thema’s voor de nieuw te vormen coalities. Dit mede onder begeleiding van Bart Kleine Deters (ECBO).

Door aan de voorkant met de ambassadeurs het aantal thema’s terug te brengen en deze verder uit te werken, kan straks vlot van start gegaan worden met een duidelijke opdracht per coalitie.

Als eerste actie is op democratische wijze ‘met de voeten gestemd’ wat een top 3 van thema’s heeft opgeleverd:

  1. Flexiblisering onderwijs
  2. Teams aan zet
  3. Data

Vervolgens is in 3 rondes gewerkt aan de uitwerking van deze thema’s. Tevens is er op gelet om bestaande initiatieven in te sluiten bij de verdere uitwerking. Zo wordt kennis vanuit de sector goed benut en met elkaar gedeeld. De opbrengst van de bijeenkomst is uitgewerkt en ligt momenteel voor bij de ambassadeurs die aanwezig waren. Na de feedbackronde wordt het voorstel voorgelegd aan het bestuur, waarna de werving voor enthousiaste aangeslotenen voor de nieuwe coalities kan starten.

Op naar een mooie nieuwe ronde coalities…

Myranda van der der Leeden
Bureau Kwaliteitsnetwerk mbo