Skip to main content

Op verkenning naar een mbo-invalshoek op kennisontwikkeling

Op verkenning naar een MBO-invalshoek op kennisontwikkeling

Tijdens de RvA van 22 november jl. heeft er een waardevol gesprek plaatsgevonden waarbij kennisdeling en kennisontwikkeling centraal stond. Dit gesprek werd geleid door Pieter Baay. Eerdere bijeenkomsten over dit thema hebben een inspirerende publicatie opgeleverd.

Het boekje op verkenning naar een mbo-invalshoek op kennisontwikkeling is een weergave van de ontwik- kelde invalshoek “Kennisontwikkeling in het mbo als creatief maakproces” en de bijeen- komsten die hieraan ten grondslag liggen. Zo maken de ambassadeurs een ontwerp van Goed Werk op basis van een eerdere succeservaring, leggen de bestuurders hun persoonlijke kennisbronnen op tafel
en stoeien de conferentiegangers met het pendelen tussen brainstormen en borgen. We eindigen met een doorkijkje naar 2023, waarin het Kwaliteitsnetwerk mbo en Onder- wijs124 de programmalijn voortzetten via diverse activiteiten in en met de mbo-sector.